Pro britské žáky začíná povinná školní docházka nejčastěji od pěti let. V jednom ročníku se ale mohou sejít i děti, které od sebe dělí téměř roční věkový rozdíl. Například na žáka narozeného v srpnu jsou pak kladeny stejné nároky jako na žáka narozeného v září předchozího roku.

Britští žáci se v průběhu povinné školní docházky podrobují ve čtyřech klíčových etapách zkouškám, které ověřují, nakolik děti zvládají probranou látku. Podle výzkumu, který se zaměřil na výsledky žáků v souvislosti s jejich měsícem narození, patří nejmladší jedinci mezi nejohroženější skupinu.

Děti narozené v srpnu, jež nastupují povinnou školní docházku velmi záhy, svými výsledky často zaostávají za ostatními spolužáky. Ministerstvo školství shledává poznatky publikované Institutem pro fiskální studia jako velmi závažné.

Problém není nový

Problém, jímž se nyní zabývají odborníci na vzdělávací systém ve Velké Británii, není ve světě úplnou novinkou. Na horší studijní výsledky žáků, kteří usedají do školních lavic již šesti letech, poukázal před dvěma roky například test gramotnosti v německých školách.

A v roce 2006 byl zveřejněn výsledek výzkumu pro země OECD, jenž zkoumal dovednosti žáků v matematice a přírodních vědách. Mezi dětmi ze stejného ročníku dosahovali o pár měsíců starší žáci lepších výsledků při řešení početních úloh.