Podle Střediska vzdělávací politiky při Karlově universitě bude mít v roce 2017 vysokoškolský titul každý druhý Čech ve věku 25 až 34 let. A ani dnes už jakýkoli vysokoškolský diplom automaticky neznamená lepší pracovní místo. O přijetí a nástupním platu absolventů mnohem více rozhodují jejich dosavadní zkušenosti a to, co mohou oproti ostatním nabídnout navíc.

Jednou z deviz je dokonalá angličtina a vzdělání nebo titul ze zahraničí. Např. po absolventech zahraničních univerzit nebo jejich poboček v ČR poptávka dlouhodobě roste. Na trhu práce bodují nejen výbornou znalostí cizího jazyka, ale také pracovními zkušenostmi získanými na stážích a praxí v průběhu studia.

Studium zahraniční university v ČR je možné

Pokrytí poptávky v tomto ohledu u nás zajistí např. pobočky zahraničních universit. Je to jedna z možností, jak získat prestižní diplom zahraniční university „téměř“ z domu. A to i v tak žádaných oborech jako je třeba psychologie, business administration nebo IT management. Pobočky zahraničních univerzit garantují stejně vysokou úroveň výuky jako na „mateřské“ universitě.

„Vysokoškolské studium v cizině bych finančně neutáhl,“ ozývá se často z řad mladých lidí. Studium na zdejší pobočce je většinou cenově výhodnější a tudíž dostupnější jak z hlediska nákladů na bydlení, tak cestování nebo stravování.

Odpadají i starosti se stěhováním, a pokud má škola obor v ČR akreditovaný ministerstvem školství, získá absolvent rovnou dva tituly – zahraniční (za zlomek částky, kterou by za jeho získání zaplatili při studiu v cizině), a k tomu zároveň odpovídající český titul. A právě fakt, že lze jedním studiem získat rovnou dva tituly, se mezi studenty dost často neví.

V žebříčku univerzit vedou školy z USA

V žebříčku ARWU, tedy žebříčku nejlepších universit světa, se každoročně na nejvyšších místech objevují americké university. V roce 2010 osm z deseti nejlepších universit bylo v USA (na špici se stabilně drží Harvard). Do první stovky se jich potom dostalo přes padesát. Na výsledku má podíl například počet držitelů Nobelovy ceny z řad absolventů i profesorů, velikost školy nebo počet článků a citací vyučujících. Z těch evropských potom bodují tradiční Cambridge a Oxford.

Jednou z prvních poboček zahraniční univerzity u nás byla Newport International University. Ta v Česku funguje od roku 1991. Na další z nich - univerzitě UNYP (University of New York in Prague ) můžete kompletně v angličtině vystudovat např. ekonomická studia, řízení obchodu, psychologii (která tady patří k nejkvalitnějším oborům svého druhu v ČR), komunikaci a masmédia nebo další aktuálně poptávané obory. UNYP jako jediná v České republice nabízí akreditované americké a evropské bakalářské a magisterské programy.

K dalším známým anglicky vyučujícím školám patří ještě Anglo-americká vysoká škola, která nedávno zahájila výuku žurnalistiky. V angličtině je možné vystudovat několik oborů i na veřejných českých školách.

Jak se na takových školách studuje?

Na rozdíl od veřejných škol tady studenti sice zaplatí za jeden semestr studia poměrně vysoké částky, na druhou stranu získají jako držitelé např. některého z MBA nebo BBA titulů velkou konkurenční výhodu. Díky jazykové vybavenosti, profilaci studia a z ní vyplývajícím pracovním zkušenostem patří k nejvyhledávanějším absolventům na trhu práce. Snadněji pak hledají práci především v žádaných pobočkách zahraničních firem. Otevírá se jim tedy možnost mezinárodní kariéry.

Tyto školy obvykle reagují na poptávku na trhu práce rychleji a nabízejí žádané studijní programy. „Je ale chybou si myslet, že vysoké školné vám zde automaticky zajistí dostudování a titul,“ tvrdí někteří dotázaní absolventi. Například na univerzitě UNYP si musí studenti udržovat po celou dobu studia určitý průměr hodnocení. Kdo dlouhodobě poleví, nedostuduje.

„Je to náročné,“ přiznávají tamní studenti, ale přísnost povětšinou kvitují. Odměnou jejich snažení totiž jsou vysoké šance na získání prestižního zaměstnání. Dle statistik školy jsou její absolventi při získávání zaměstnání téměř stoprocentně úspěšní.

Výuka v těchto školách je vedená v duchu amerického systému výuky a samozřejmě kompletně v angličtině. Živé diskuze jsou upřednostněny před suchým výkladem, pracuje se v týmech a studenti už v průběhu studia získávají pracovní zkušenosti u velkých nadnárodních firem a řeší případové studie z reálného firemního prostředí.

Díky spolužákům a studentům z mnoha jiných zemí si pak jednodušeji vytváří i kontakty v zahraničí, které v pozdější kariéře ještě mockrát využijí.

Dnes už tedy neplatí, že každý držitel vysokoškolského titulu má o práci automaticky postaráno. Musí nabídnout mnohem víc a znalost angličtiny společně s kvalitním vzděláním a získanou praxí jsou pro uplatnění na pracovním trhu velkou výhodou. Studenti tedy mají pádný důvod k zamyšlení - zapadnout v průměru nebo vyniknout?

 

Inzertní sdělení: Studium v angličtině na University of New York in Prague

UNYP (University of New York in Prague) je jedinou vysokou školou v České republice, která nabízí možnost studovat akreditované americké a evropské programy. Studium probíhá kompletně v anglickém jazyce, studenti mají na výběr z kvalitních bakalářských, magisterských i MBA programů:

Bakalářské obory UNYP

Bakalářské studium nabízí např. obory Psychologie, Komunikace a masová média, IT Management. Na toto studium navazuje magisterské studium a dále pak studium MBA.

Magisterské studium UNYP

Kromě bakalářských programů nabízí UNYP i magisterské programy. Studovat lze např. obory Odborná komunikace a PR, Klinická a poradenská psychologie nebo Mezinárodní a obchodní právo.

MBA programy UNYP

Kvalitně lze studovat i při zaměstnání a o víkendech. Všechny MBA programy UNYP mají společný základ, později je možné vybrat specializaci. Na výběr je například Management, Marketing nebo Bankovnictví.

Autor: Lucie Štěrbová & University of New York in Prague