Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Zájem o technické a přírodovědné obory chce podpořit projekt Discovery Days

Od září do listopadu se postupně ve třech krajích České republiky uskuteční akce na podporu zájmu o studium technických a přírodovědných oborů. Projekt dostal název Discovery Days, tedy Dny objevů. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jej jako regionální koordinátor pro Prahu, Středočeský a Liberecký kraj realizuje společnost Česká hlava, kde je jeho manažerkou Iva Sladká.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Zájem o technické a přírodovědné obory chce podpořit projekt Discovery Days

Jak vznikla myšlenka na projekt Discovery days?

Česká republika a celá Evropská unie se potýká se stále narůstajícím nedostatkem kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků v technických a přírodovědných oborech. Tento fakt se projevuje nejen v poklesu zájemců o studium na takto orientovaných fakultách vysokých škol, ale také v nerovnováze na trhu práce a ve firemní sféře, kde začíná být nedostatek odborníků s technickým a přírodovědným vzděláním trvale přítomnou hrozbou.
V letošním roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Projekt na podporu technických a přírodovědných oborů. Tento projekt je zaměřen především na potenciální zájemce o studium technických a přírodních oborů a na všechny, kteří mohou jejich rozhodování ovlivnit.
V rámci projektu byla vytvořena i celonárodní síť spolupracujících koordinátorů, jejímž úkolem je, kromě vzájemné výměny zkušeností, poskytnout formou monitoringu a dalších údajů pro centrální informační systém dostatek kvalitních podkladů pro analýzy a další rozhodování a vytváření systému motivačních aktivit. Koordinátor zároveň ve „svém“ kraji realizuje speciální regionální projekt, jehož hlavním cílem je podpořit zájem o technické a přírodovědné obory. A naše společnost, která bude tento projekt realizovat, jej nazvala Discovery Days.

Jaká je úloha České hlavy ?

Česká hlava již devátým rokem pořádá aktivity na podporu vědecké a technické inteligence, zejména na popularizaci vědy a techniky. Proto se přihlásila do projektu a stala se koordinátorem pro tři kraje – Prahu, Středočeský a Liberecký kraj. V těchto třech krajích bude realizovat třikrát po dobu trvání projektu svůj vlastní projekt pod názvem Discovery Days, který se skládá z mnoha dílčích aktivit.

Kdo tento projekt financuje?

Tento projekt je financován z 85 procent z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Z 15 procent jej financuje vláda České republiky.

Kolik lidí se podílí na realizaci?

Celkem se na realizaci ve všech třech krajích podílí osmičlenný tým. V každém kraji pak pracuje dvoučlenný tým, složený z koordinátora pro daný kraj a PR manažera. Ostatní nutné realizační záležitosti řešíme subdodavatelsky.

Jakou formou bude projekt probíhat?

V každém kraji po dobu zhruba 15 dnů bude každý den v různých městech regionu probíhat speciálně připravovaná akce. Zhruba polovina akcí je určena přímo jednotlivým středním školám v daném městě. Polovina aktivit je určena široké veřejnosti.

V kterých městech se akce auskuteční a v jakém časovém rozmezí?

V Libereckém kraji budou akce začínat 13. září a poslední skončí 21. září. Akce budou probíhat v Liberci, České Lípě, Turnově, Frýdlantu, Jablonci nad Nisou a Tanvaldu.
Ve Středočeském kraji začínáme 20. září a končíme 1. října ve městech Příbram, Mělník, Kladno, Říčany, Rakovník, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Poděbrady, Beroun, Vlašim a Kralupy nad Vltavou.
V Praze budou všechny akce probíhat od 25. října až do 9. listopadu.

Jaké osobnosti z vědeckého světa jste do projektu přizvali?

Spolupracujeme s předními českými vědeckými odborníky, kteří fandí tomuto projektu a sami si uvědomují svůj podíl možného ovlivnění mladých lidí, kteří by měli zájem pracovat v podobném oboru jako oni. Zprostředkováváme možnost setkání s těmito kapacitami formou odborných přednášek a exkurzí v různých vědeckých ústavech, vývojových centrech firem a podobně. Nemohu vyjmenovat všechny, ale jména jako je Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Ing. Dana Drábová, Ph.D., Prof. RNDr. Blanka Říhová,DrSc., prof. ing. Karel Ulbrich, DrSc., RNDr. Jiří Grygar, CSc. hovoří sama za sebe.

Jaká bude účast veřejnosti? Co může veřejnost vidět?

Pro širokou veřejnost připravujeme atraktivní akci „Věda v ulicích“, která se bude konat 16. září v Liberci před obchodním centrem Plaza a 21. září v Příbrami na náměstí 17. Listopadu, kde budou po celý den vystaveny zajímavé vědecké exponáty, které si mohou všichni příchozí sami odzkoušet. Zmínila bych i připravované Science Café – zajímavé přednášky předních odborníků v příjemných prostředích kaváren v Berouně, Poděbradech, Liberci, Jablonci nad Nisou a v Praze. Všechny akce jsou pro návštěvníky zdarma.

Jak vnímají vědu mladí Evropané a mladí Češi

Podle průzkumu Gallupova ústavu, který se prováděl v roce 2008 pro Evropskou komisi, jsou  mladí Evropané v naprosté většině  přesvědčeni, že jejich zájem o vědu je rozhodující pro budoucí prosperitu (50% jednoznačně, 39% se k tomuto názoru kloní), nicméně pouze menšina z nich uvažuje o studiu technických a přírodních věd, případně o vědecké kariéře. Ve většině ukazatelů se Česká republika pohybuje pod průměrem EU. Například o  nové objevy a technologie se v ČR zajímá 34% mladých zatímco v Portugalsku 66% (průměr EU 42%). Zatímco 80% mladých Evropanů má o vědcích velmi pozitivní mínění a považuje je za oddané  práci pro dobro lidstva, v České republice je to jen 71% ( 23. místo z 27). Ze všech zemí EU se  nejméně mladých lidí právě u nás domnívá, že ženy by měly být více povzbuzovány ke studiím a vědecké kariéře  ( 27% oproti 63% v Rakousku).

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků