„Od nové laboratoře si slibujeme také rozšíření spolupráce s českými šlechtiteli, kterým chceme pomoci při zavádění molekulárních metod ve šlechtění rostlin,“ řekl vědecký ředitel centra Jaroslav Doležel.

„Současný výzkum není myslitelný bez špičkového přístrojového vybavení. Díky nové laboratoři si CRH bude moci udržet výsadní postavení v oblasti genomiky a biotechnologie rostlin v celosvětovém měřítku,“ doplnil Doležel, který je zároveň vedoucím Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.

Dávkování vzorků DNA pomocí mikropipety

Dávkování vzorků DNA pomocí mikropipety

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Mikropipety pro dávkování vzorků DNA

Mikropipety pro dávkování vzorků DNA

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

V laboratoři se nacházejí kromě vysokokapacitního přístroje – takzvaného sekvenátoru – také další tři sekvenátory s různou kapacitou, výkonností i systémy sekvenování, tedy „čtení“ DNA.

Vysokokapacitní DNA sekvenátor v Olomouci

Vysokokapacitní DNA sekvenátor v Olomouci

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Přístroj s nejvyšší kapacitou v jednom běhu přečte 6000 miliard bází DNA. „V akademickém prostředí v tuzemsku je nově vzniklá sekvenační laboratoř ojedinělá. Na jednom místě se podařilo soustředit špičkovou techniku, ale také odborníky, kteří mají s touto prací bohaté zkušenosti,“ konstatoval vedoucí laboratoře Jan Bartoš.

Genom ječmene

V centru pozornosti vědců v této laboratoři bude genom ječmene. Díky podrobným analýzám mohou zjistit, které geny odpovídají za různé vlastnosti plodiny, například za odolnost vůči suchu či rezistenci vůči chorobám.

Olomoučtí vědci se podíleli na plném přečtení genomu ječmene
Evropská pšenice není odolná vůči změnám klimatu, upozorňují vědci

Technické parametry nového sekvenátoru umožní podle vědců nejen rychlejší a podrobnější studium, ale otevírají i nové směry výzkumu. Získané informace tak mohou přispět i ke šlechtění hospodářských plodin významných pro výživu lidstva.

Odborné pracovnice Lucie Bílková (vlevo) a Tereza Vojtková připravují rostlinné vzorky DNA na sekvenování.

Odborné pracovnice Lucie Bílková (vlevo) a Tereza Vojtková připravují rostlinné vzorky DNA na sekvenování.

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Slavnostní otevření laboratoře se uskutečnilo 10. června u příležitosti zahájení mezinárodní konference, na které budou až do čtvrtka odborníci z 20 zemí světa představovat nové poznatky z oblasti rostlinných biotechnologií.

Sekvenační destičky nového přístroje

Sekvenační destičky nového přístroje

FOTO: Luděk Peřina, ČTK

Samotné CRH sdružuje výzkumné týmy Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Může se vám hodit na Firmy.cz: