„Díky obnově a modernizaci chceme, aby studenti koleje a menzy více využívali a zlepšila se kvalita ubytování. Jedním z cílů rekonstrukcí je snížit výdaje za energie a provoz budov a zlepšit zázemí těchto zařízení. Věříme, že moderní a přívětivé prostředí za dostupnou cenu zvýší atraktivitu dané univerzity jak pro naše, tak pro zahraniční studenty,“ uvedla k tomu náměstkyně ekonomické sekce MŠMT Zuzana Matušková.

V každé výzvě je 750 milionů Kč. Ta první (má však číslo 2, jelikož dříve byla jiná) je určena projektům, které mají alespoň podanou žádost o zahájení stavebního řízení.

Výzva číslo 3 je pro projekty, které už mají platné pravomocné stavební povolení na úpravy kolejí a daných jídelen. Žádosti o dotaci mohou školy podávat do konce června, u „trojky“ do konce dubna.

Od příštího roku 1,7 miliardy ročně

Jak resort dodává, výzvy jsou součástí programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných VŠ, který loni schválila vláda.

Na program je v letech 2018 až 2027 určeno skoro 12,5 miliardy korun, z toho pro ubytovací a stravovací kapacity je pro celé období určeno cca 2,5 miliardy Kč. Od roku 2020 má být v programu ročně k dispozici 1,7 miliardy.