Onemocnění kardiovaskulárního systému je ve všech vyspělých zemích časté a v poslední době postihuje i mladé jedince. ČR není výjimkou. Více než dvě třetiny potíží je způsobeno onemocněním vaskulárního systému. Odtud vychází požadavek na vývoj co nejdokonalejších cévních náhrad.

Loňský úspěch 1. LF UK:
Pražští lékaři byli oceněni za zlepšení diagnostiky cirhózy jater

Ukazuje se, že na trhu chybějí dlouhodobě spolehlivé náhrady cév pro nízké průtoky a malé průměry. Vývoj takové náhrady vyžaduje podle Laška multidisciplinární tým s rozsáhlými znalostmi z oblasti chirurgie, mechaniky, biochemie, matematického modelování a dalších vědních disciplín.

A na zmíněné fakultě ČVUT působí odborníci, kteří dokážou lékařské náhrady navrhovat, ověřovat jejich funkčnost a též vzdělávat studenty v oboru biomechanika.

Zdárná implantace do tepen ovce

Výsledkem spolupráce univerzitního a lékařského týmu mají být kompozitní náhrady se sendvičovou stavbou stěny na bázi biologického materiálu, zejména kolagenu. V laboratořích fakulty se provádějí rozsáhlé mechanické testy jak nativních cév, tak vyvíjených cévních náhrad a všech jejich komponent.

Prototyp náhrady byl již úspěšně implantován do oblasti krčních tepen experimentálního živočicha – ovce. Výsledky dle vědců naznačují, že v seznamu důležitých patentů přibyde další, možná prý i celoevropský.

Implantace cévní náhrady do místa krční tepny experimentálního zvířete, ovce

Implantace cévní náhrady do místa krční tepny ovce.

FOTO: Hynek Chlup, ČVUT

Lékaři vyhledávají spolupráci s techniky už celá staletí. S nástupem nových technologií a materiálů nejde jen o vývoj zařízení, ale také o oblasti základního výzkumu či vývoje různých implantátů a jejich komponent. S ohledem na delší dobu dožití a požadavky aktivního životního stylu je zapotřebí vývoj náhrad v oblasti skeletální i u měkkých tkání, například právě cévních náhrad. Této oblasti se věnuje vědní obor biomechanika. Poptávka „náhradních dílů“ roste i pro domácí zvířata.