Reforma je podle dřívějších vyjádření ministra školství Roberta Plagy  (ANO) nutná kvůli spravedlivějšímu financování škol.

„Po více než dvou letech příprav ale není jasné, jak a v jakých objemech bude zajištěno financování mimotarifních složek platu,” sdělila předsedkyně rady Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová.

„V současné době již měly být známy kroky a parametry k přípravě odložené varianty reformy, narůstá však pouze nedůvěra, dojem nepřipravenosti a obavy z jejích důsledků,” doplnila.

Změny v odměňování prý budou demotivující

Navrhovaná reforma dále podle Schejbalové nevede ředitele škol k úsporným opatřením a změny v odměňování školských pracovníků budou demotivující.

„Proto konstatujeme, že reforma je v této podobě nepřijatelná a její spuštění považujeme za velice problematické a riskantní pro celou vzdělávací soustavu,” oznámila.

Semináře od ministerstva

Reforma financování regionálních škol měla původně platit již od začátku letošního roku. Loni ale Sněmovna schválila odklad spuštění reformy o rok. Ministr školství Plaga odložení podpořil. Uvedl tehdy, že to usnadní náběh na změny.

Na nové financování chtělo MŠMT připravit krajské úřady i pomocí celostátních seminářů. [celá zpráva]