Lékařská fakulta UP navyšuje počet přijatých studentů Všeobecného lékařství o 15 procent a nově nabízí jako jediná v tuzemsku navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě, zaměřující se na oblast ochrany a podpory zdraví či prevenci nemocí.

Nelékařské zdravotnické profese

Fakulta zdravotnických věd (FZV) reaguje na změny v legislativě týkající se nelékařských zdravotnických profesí a otevírá bakalářský studijní program Ergoterapie.

Nově se uchazeči mohou hlásit i na bakalářské studium Pediatrické ošetřovatelství, které připravuje pro výkon povolání dětské sestry.

ČTĚTE TAKÉ:
Některé lékařské fakulty chystají změny u přijímaček

„Jako první v Česku jsme otevřeli navazující magisterský program pro radiologické asistenty Zobrazovací technologie v radiodiagnostice. Zároveň jsme inovovali navazující magisterské studium pro fyzioterapeuty, jež nyní umožňuje získání specializované způsobilosti,“ uvedla Alena Cholinská, vedoucí studijního oddělení FZV.

Vzdělávání učitelů

Přírodovědecká fakulta přichází s Přístrojovou a počítačovou fyzikou a Mezinárodními rozvojovými a environmentálními studii. Aktuálně otevírá i kombinovatelné programy nesoucí přívlastek „pro vzdělávání“, které jsou určeny pro budoucí učitele.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

FOTO: Univerzita Palackého - Gabriela Knýblová

Sama Pedagogická fakulta UP nabízí nové studijní programy respektující nejmodernější trendy ve vzdělávání pedagogů. Nově má v nabídce Muzikoterapii, dále inovovala Sociální pedagogiku či Speciální pedagogiku.

Fakulta tělesné kultury připravuje bakalářský program Pedagogika volného času se zaměřením na sport.

Budova Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Budova Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

FOTO: Univerzita Palackého - Gabriela Knýblová

Filozofická fakulta (FF) zahájí bakalářský program Vietnamská filologie s intenzivním jazykovým kurzem. Nabízí také transformované studijní programy se specializací.

„Jde o Českou filologii se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích, Francouzskou filologii se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Polskou/Ruskou/Ukrajinskou filologii se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politickou komunikaci a politický marketing, Religionistiku nebo Mediální studia,“ sdělila vedoucí studijního oddělení FF Pavlína Grigárková.

Výuka evropského práva

Na potřeby pracovního trhu reaguje rovněž právnická fakulta, která upravila skladbu a obsah předmětů v programech Právo, Právo ve veřejné správě a Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

FOTO: Univerzita Palackého - Imrich Veber

A například Cyrilometodějská teologická fakulta láká na nové bakalářské studium Náboženství se zaměřením na vzdělávání, které má zájemce připravit k vykonávání činností katechety či pastoračního asistenta.

Institucionální akreditace platí na 10 let, jako první ji u nás získala Univerzita Karlova, poté brněnská Masarykova univerzita, zmíněná Univerzita Palackého, Univerzita Pardubice, Vysoká škola ekonomická v Praze a Ostravská univerzita.