„Velmi stojíme o získání institucionální akreditace, to je náš první úkol pro nastávající období,“ řekl Právu Holeček.

„Měli bychom pak možnost si v některých oblastech sami vytvořit i schválit svůj studijní program. Znamená to velikou flexibilitu, mohli bychom například velice rychle připravovat studijní programy podle požadavků praxe, reagovat na zájem studentů. Těch bychom chtěli do budoucna hlavně v některých oborech získat více,“ vysvětlil rektor.

Příslušnou akreditační žádost chce univerzita podat na jaře. „Kdyby se ji podařilo schválit, tak bychom už na podzim podle ní mohli připravovat studijní programy,“ konstatoval Holeček s tím, že není zatím zcela jasné, které fakulty se k tomuto kroku připojí.

Pro ZČU je podle rektora důležitá i stabilita a mezinárodní kontakty. „Jsem hrozně rád, že se rozjíždí spolupráce s Bavorskem,“ poznamenal Holeček, který bude mít ve svém týmu nově prorektorku pro internacionalizaci.

Z končícího čtyřletého funkčního období vyzdvihl třeba zefektivnění a zlevnění chodu univerzity.

„Opustili jsme objekty, v nichž jsme byli v nájmu, prodejem nepotřebných budov jsme získali 32 milionů, zlepšilo se využití poslucháren. Investovali jsme do opravy kolejí, zřídili mateřskou školku, zámek, který má univerzita v Nečtinech, je nyní soběstačný. A strašně si cením toho, že jsme vtáhli studenty do děje, že cítí sounáležitost s univerzitou,“ řekl.