Univerzity ve Stirlingu a v Edinburghu se rozhodly podrobit tuto aktivitu zkoumání. Vědci zkoumali 391 dětí od 4 do 12 let ve dvou skotských školách během školního roku. Jedna škola právě Denní míli zaváděla, druhá to neměla v plánu.

Na začátku i na konci studie prošly děti zátěžovými testy, měřila se u nich úroveň fyzické aktivity, délka času stráveného vsedě a tělesný tuk. Děti ze školy, která pravidelný běh zavedla, v zátěžovém testu uběhly zhruba o 40 metrů víc a jejich tuková vrstva se zmenšila o 4 procenta.

Běhající děti sice měly o patnáct minut denně méně na učení, na jejich školním prospěchu se to ale projevilo pozitivně. Cvičení totiž zvyšuje soustředění a zlepšuje pozornost během výuky. Do budoucna se vědci chtějí soustředit na to, zda pravidelná čtvrthodinka běhu funguje stejně dobře u malých i u větších dětí nebo u žáků různého sociálního původu.

Děti tloustnou

Počet dětí s nadváhou se v uplynulých desetiletích dramaticky zvýšil. U těchto dětí je přitom vyšší riziko, že do budoucna onemocní cukrovkou 2. typu nebo kardiovaskulárním onemocněním. A nejméně od 80. let také platí, že se zhoršuje fyzická kondice dětí. Dnešní děti nedokážou běžet bez zastavení tak dlouho, jak to dokázali jejich rodiče.