„Univerzita měla na výběr dvě varianty. První bylo ponechání ekonomické fakulty ve stávajících prostorách, v naší historické budově v centru Ostravy na Sokolské ulici, která nutně potřebuje rekonstrukci. Jenže plány na opravu objektu, který je navíc památkově chráněný, se táhnou již přes 10 let,“ vysvětlila mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková.

Dodala, že navíc při rekonstrukci by se stejně musely tři tisíce studentů a zaměstnanců fakulty dočasně přestěhovat do náhradních prostor. Druhou variantou bylo přesídlení fakulty do nově postavené budovy v porubském kampusu, kde sídlí i ostatní fakulty VŠB-TUO.

„Obě možnosti mají dopad na studenty a zaměstnance nejen ekonomické fakulty, ale i celé univerzity a jejího okolí. Nicméně na základě zvážení všech možností, ekonomické a organizační náročnosti stavby a rekonstrukce, počtu studentů fakulty, její budoucnosti a rozvoje, zvítězila možnost výstavby budovy nové. Vlastně se jedná o přestavbu budovy Těžkých laboratoří na konci kampusu, která stojí podél Studentské ulice. V žádném případě nechceme stavět na zelené louce,“ upozornila Halíková.

Větší propojení s dalšími pracovišti univerzity

Konečné rozhodnutí tento týden oznámil zaměstnancům Ekonomické fakulty VŠB-TUO její rektor Václav Snášel.

„Rozhodování bylo velmi náročné, byl to těžký úkol. Výsledky hlasování studentů a zaměstnanců byly také důležitým signálem pro tuto změnu,“ uvedl rektor s tím, že po přemístění fakulty dojde k jejímu většímu propojení s dalšími fakultami VŠB-TUO.

Pohled na historickou budovu Ekonomické fakulty VŠB-TUO v centru Ostravy na Sokolské ulici

Pohled na historickou budovu Ekonomické fakulty VŠB-TUO (po pravé straně ulice) v centru Ostravy na Sokolské ulici

FOTO: archiv EF VŠB-TUO

„Základním cílem řešení dislokace ekonomické fakulty je nejenom zachování, ale i její rozvoj. Tuto fakultu považuji za významnou součást naší univerzity a jako takovou ji chci trvale podporovat. Její další rozvoj vidím právě v co možná nejužší spolupráci s ostatními fakultami, jak při rozvoji nových studijních programů, tak i na poli vědy a výzkumu,“ zdůraznil Snášel.

Pokud vše půjde dobře s projektem a soutěží na dodavatele stavby, už v roce 2022 by studenti a zaměstnanci mohli dle Halíkové využívat novou budovu ekonomické fakulty. Objekt v centru Ostravy by mohl být prodán. Na proměnu Těžkých laboratoří by univerzita mohla získat dotaci z ministerstva školství.