„Na RICE vyvíjíme keramické moduly s čipem – tedy samotným přijímačem slunečního záření –, které jsou jádrem celého systému,“ vysvětlil Jan Řeboun z inovačního centra.

Trvalá dodávka elektrické energie

RICE je zapojeno do mezinárodního projektu ASES, jehož vedoucím je francouzská společnost ERYMA, která se zabývá výrobou kamerových a senzorových zabezpečovacích systémů například pro jaderné elektrárny, vodojemy a podobná zařízení, nacházející se obvykle na odlehlých územích. Proto je pro jejich napájení potřeba zajistit nezávislý zdroj trvalé dodávky elektrické energie, jakou poskytují obnovitelné zdroje.

Křemík je strategický a drahý materiál. Jeho nahrazení optikou přináší materiálové i cenové úspory.Jan Řeboun, ZČU

Vedle ZČU jsou součástí konsorcia další tři subjekty – španělský výzkumný ústav TECNALIA, madridská společnosti BSQ a česká firma ELCERAM, která bude keramické moduly vyrábět.

Čočka 820krát koncentruje sluneční záření

Velkoplošný čip z křemíku, používaný v běžných solárních článcích, nahrazuje koncentrovaná fotovoltaika čipem z materiálu na bázi sloučenin galia a arsenu o rozměrech 7x7 milimetrů, umístěným pod optickou čočku o velikosti 25x25 cm, která 820krát koncentruje sluneční záření.

Solární panel na střeše plzeňské fakulty

Solární panel na střeše plzeňské fakulty

FOTO: ZČU

Díky sledovači slunečního záření se panel s koncentrovanou fotovoltaikou natáčí za sluncem, záření tak dopadá vždy na čočku.

„Křemík je strategický a poměrně drahý materiál. Jeho nahrazení optikou přináší materiálové i cenové úspory,“ zmínil Řeboun jednu z výhod koncentrované fotovoltaiky.

Další výhodou je skutečnost, že má ve srovnání s konvenční fotovoltaikou dosahovat dvojnásobné účinnosti, podmínkou je však přímý sluneční svit.

Chlazení čipu

„Náš přínos je v nové technologii výroby modulů – jak samotného jádra, tak jeho montáže na keramickou destičku. Jelikož v systémech koncentrované fotovoltaiky se do jednoho malého místa soustředí velké množství energie, museli jsme zajistit dokonalé elektrické propojení čipu s destičkou a jeho vynikající chlazení,“ upozornil Řeboun.

Ilustrační snímek solárních panelů se systémem koncentrované fotovoltaiky

Ilustrační snímek solárních panelů se systémem koncentrované fotovoltaiky

FOTO: ZČU

Stabilitu systému dosáhli vědci tak, že se destička, na níž je umístěn čip, potiskne měděnou pastou a vypálí v chemicky neaktivní atmosféře.

„Spojení je daleko pevnější a stabilnější než dosud používané technologie, a to i při velkých změnách teplot,“ uzavřel.