Smyslem pokračování dotačního programu je, aby se školního stravování mohli účastnit všichni. Stále totiž přibývá rodin, které se ocitají v tíživé životní situaci a školní obědy si nemohou dovolit.

Těsné nesplnění podmínek pro přiznání dávek

„Chceme podpořit zejména rodiny samoživitelů či rodiny, které se ocitly dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci a velmi těsně nesplňují podmínky pro pobírání dávek v hmotné nouzi,“ vysvětlil náměstek ministra pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl s tím, že školní stravování by mělo být součástí školní docházky.

Školní obědy jako takové jsou sice dotovány, některé rodiny si však právě ani tuto zbylou část nemohou dovolit doplácet, jejich děti tak musejí teplý školní oběd vynechat. Mnohdy se tak účastní odpoledního vyučování hladové, což nepřispívá ani jejich soustředění, ani socializaci v rámci školního kolektivu, připomíná resort.

Zlepšení docházky vs. plýtvání

Do dotačního programu se v roce 2017 zapojilo 1155 škol, podpořeno bylo 6701 žáků. Průměrná cena za obědy byla pro jednoho necelých 374 korun na měsíc.

Novinky již loni v srpnu informovaly o analýze Nadace Open Society Fund a společnosti Median (provedené v souvislosti s jiným dotačním programem od ministerstva práce), ze které vyplývá, že možnost obědů zdarma zlepšuje školní docházku. [celá zpráva]

V kontrastu k tomu je však třeba připomenout i takřka alarmující skutečnosti o plýtvání – celkově se ve všech školních jídelnách každoročně vyhodí až 48 tisíc tun potravin. [celá zpráva]