Naprostou většinu artefaktů jako obvykle při podobných výzkumech tvoří zlomky keramických nádob či kachlů. Zachovaly se i celé kusy, například kachel se znakem Nového Města či s humorným motivem, který zobrazuje měšťana, ale při obrácení vzhůru nohama šaška.

U pražského Masarykova nádraží provádějí archeologové průzkum kvůli připravované stavbě projektu skupiny Penta.

U pražského Masarykova nádraží provádějí archeologové průzkum kvůli připravované stavbě projektu skupiny Penta.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Samostatnou kapitolu tvoří věci, které tehdejší Pražané vytrousili při návštěvě zahrad. „Podle dýmek, které jsme nacházeli, si sem lidé chodili zakouřit. Podle růžence či krucifixů, které jsme také nalezli, sem možná také chodili spočinout v modlitbě,“ uvedl archeolog Martin Vyšohlíd.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Archeologové našli i důkazy méně mírumilovných aktivit – dělové koule a střepiny z granátů. Jedná se zřejmě o pozůstatky třicetileté války či konfliktů s Pruskem v 18. století, kdy armády Fridricha II. v roce 1757 za sedmileté války oblehly a bombardovaly Prahu.

Na pozemcích má postupně vzniknout komplex administrativních budov s obchody a restauracemi.