Návštěvníci budou mít možnost poznat zblízka činnost i vybavení ÚMTM, který se zaměřuje na molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Pro poznání podstaty nádorových a infekčních onemocnění disponuje speciálními technologiemi a zařízením v oblasti bioinformatiky, biostatistiky, genomiky a buněčné biologie.

„Při prohlídce lidé uvidí, co se děje s nádorovou tkání, když dorazí do laboratoří, a jakým způsobem se zpracovává. Prohlédnou si oddělení genetiky nebo cytogenetiky, seznámí se s pracovištěm zobrazovacích technik a zvířecích modelů, kde se studují nádorová onemocnění in vivo (zaživa),“ uvedl ředitel pořádající Nadace pro výzkum rakoviny a projektový manažer ÚMTM Peter Vanek.

Většina pacientů se vyléčí

Připraveny budou také přednáškové bloky o výzkumu, vývoji léků a léčbě i prevenci rakoviny.

„Návštěvníci se dozvědí, jakým způsobem diagnostika a terapie nádorových onemocnění probíhá, jak jsme s výzkumem rakoviny daleko, jak se zkoumají nová léčiva a co všechno novodobá věda na poli výzkumu pacientům poskytuje. Zároveň se je budeme snažit přesvědčit, že rakovina není jen strašákem  – ne každá onkologická diagnóza musí znamenat smrt. Převážná většina pacientů se vyléčí,“ dodal Vanek.

Na návštěvníky Onkologické kliniky LF UP a FNOL čeká prohlídka laboratoří a ordinací, kde probíhá zevní i vnitřní ozařování nádorů nebo aplikace chemoterapie.

Akcí chtějí organizátoři rovněž posílit povědomí veřejnosti o onkologickém výzkumu a přispět k podpoře jeho financování. „Chceme oslovit potenciální dárce a vysvětlit jim, že na počátku úspěšné nádorové diagnostiky i léčby stojí právě základní a aplikovaný výzkum,“ zdůraznil ředitel ÚMTM Marián Hajdúch.

Připomněl i úspěchy – olomoučtí vědci například vyvíjejí nové biomarkery k identifikaci karcinomu tlustého střeva, vaječníků, prostaty nebo horního gastrointestinálního traktu, tedy žaludku, jícnu a pankreatu.

Osvětově-vzdělávací akce se uskuteční v sobotu od 13 do 17 hodin v prostorách ÚMTM v Hněvotínské ulici č. 5 v Olomouci a od 16 do 17 hodin na Onkologické klinice LF UP a FNOL. Zájemci se mohou přihlásit a zaregistrovat na webu nadace, kde je k dispozici i podrobnější program. Ve stejný den otevře své dveře také Masarykův onkologický ústav v Brně.