„Pár dní po otevření registrace bývají všechna místa obsazena. Kvůli praktickým cvičením a návštěvám nemocnic nemůžeme kapacitu navyšovat, i když bychom rádi vyhověli všem zájemcům,“ vysvětlila spoluzakladatelka akce Tereza Hanušová, která působí jako odborná asistentka na FJFI ČVUT.

FOTO: ČVUT

Poznat nemocniční praxi

Na středoškoláky čeká nejprve seznámení s tím, co obnáší práce radiologického fyzika či technika, následně se jim dostanou informace o principech jednotlivých přístrojů.

V další části programu na účastníky čeká praktické cvičení, kde si sami vyzkoušejí práci s takzvaným radionuklidovým zářičem, a vytvoření ozařovacího plánu pro onkologické pacienty.

FOTO: ČVUT

Mohou rovněž snímkovat umělé vzorky na zubním rentgenu.

FOTO: ČVUT

FOTO: ČVUT

V nemocnicích nakonec budou moci porovnat své praktické cvičení s tamním každodenním provozem. Jako bonus si na místě mohou promluvit s absolventy oboru Radiologická fyzika, kteří již v nemocnicích pracují.

FOTO: ČVUT

FOTO: ČVUT

FOTO: ČVUT

„Studenti odcházejí obohaceni nejen odbornými informacemi, ale i poznatky o možném budoucím uplatnění. Sami si pochvalují, že takto komplexní náhled na své případné studium a povolání se jim jen tak nedostane,“ uzavřel Tomáš Vrba, vědec a pedagog na FJFI, druhý ze zakladatelů akce Den lékařským fyzikem – na kterou je nutné se zde registrovat.