Vývoj nových protinádorových léčiv je extrémně finančně i časově náročný. Vhodnou alternativou tak může být využití již existujících a schválených léků. Hledání nových uplatnění pro stará léčiva je pro akademický výzkum velmi zajímavé – s ohledem na podstatně menší náklady na jejich uvedení do fáze klinického hodnocení.

Tým výzkumníků z ÚMTM, vedený profesorem Jiřím Bártkem a jejich kolegy z Dánska, Švédska, Švýcarska, USA a Kanady, zkombinoval laboratorní, preklinický a epidemiologický výzkum. Vědci zjistili, že levný lék Disulfiram, po mnoho desetiletí prodávaný pod komerčním názvem Antabus a užívaný k léčbě alkoholové závislosti, má mimořádné protinádorové účinky.

Snížit riziko úmrtí

Práce vychází z epidemiologické studie provedené na dánských pacientech-alkoholicích, u nichž se našel zhoubný nádor. Ukázalo se, že pacienti, kteří i po nádorové diagnóze nadále užívali lék, měli výrazně menší riziko úmrtí než ti, kteří s užíváním přestali.

Data poukazující na možný protinádorový efekt medikamentu motivovala další molekulárně-biologický výzkum zaměřený na působení léčiva na nádorové buňky. Bylo zjištěno, že se v lidském těle za přispění mědi metabolizuje na jinou látku, která se akumuluje v nádorových buňkách a v nich se váže na NPL4 protein. Tím způsobuje ztrátu jeho funkčnosti.

Funkční bílkovina NPL4 je nezbytnou součástí důležité molekulární dráhy, která pomáhá buňkám vyrovnávat se se stresem způsobovaným akumulací poškozených proteinů. Právě nádorové buňky jsou běžně vystavené obrovské nadprodukci defektních proteinů. Plně funkční molekulární dráha NPL4 je tak značně důležitá pro jejich další přežití a považuje se za atraktivní cíl budoucí léčby.

Daná zjištění mohou dle odborníků umožnit budoucí personalizaci léčby.

V současnosti vědci z ÚMTM a Fakultní nemocnice Olomouc pokračují v dalším bádání. Účinky léku v kombinaci s mědí ověřují v klinické studii. Ta je otevřena pro jejich pacientky s metastatickou rakovinou prsu.