Škalperov TASS řekl, že bakterie už byly dopraveny na Zemi. Upřesnil, že z povrchu stanice kosmonauti pravidelně nabírají vzorky vatovými tyčinkami, když se pohybují v otevřeném kosmu. Zaměřují se přitom na místa, kde se shromažďuje palivový odpad.

„Zjistilo se, že na tampónech jsou bakterie, které tam při startu modulu nebyly. Přiletěly tudíž odněkud z kosmu,“ řekl kosmonaut.

Na důvod proč zatím nejásat nad převratným objevem prvního důkazu existence života mimo planetu Zemi přitom upozornil sám, když připomněl, že přežít ve vesmíru dokážou i bakterie, které jsou dovezeny ze Země. V minulosti byly zaznamenány případy kontaminace ISS bakteriemi, které přicestovaly do vesmíru s kosmonauty na jejich počítačových tabletech. Nijak je přitom neohrozilo tříleté kosmické vakuum ani drastické střídání teplot.

I kdyby se ale ukázalo, že i bakterie nalezené nyní pocházejí ze Země, pořád je to významná zpráva o mimořádné odolnosti pozemského života.