„Jdeme budoucím vysokoškolákům naproti. Kromě obecných přednášek máme připraveny interaktivní stánky, které reprezentují jednotlivé obory. Zájemci si mohou vyzkoušet moderní přístroje a technologie, které budou používat, ale především se setkají se současnými studenty daného oboru. Ti jim bez zbytečných frází řeknou, co je čeká a na co se mají připravit,“ představil mluvčí VŠCHT Michal Janovský.

Den otevřených dveří na VŠCHT Praha

Den otevřených dveří na VŠCHT Praha

FOTO: VŠCHT

Program v pátek začal v 9.00 a skončil ve 14.00, ve stejném čase se bude konat i v sobotu. Kromě přednášek a stánků čekají návštěvníky exkurze do laboratoří, které univerzita nedávno za téměř miliardu korun zrekonstruovala a vybavila nejmodernějšími přístroji.

Poslední roky nabízí univerzita i nové a netradiční obory, které by ještě před desetiletím málokdo na této škole čekal.

„K tradičním oborům patří kupříkladu Chemické technologie, Technologie potravin, Organická a anorganická chemie, Paliva a energie. Netradiční jsou Forenzní analýza vyučovaná od roku 2011, Vodíkové a membránové technologie (od roku 2012) a Bioinformatika (od roku 2014),” upřesnil pro Novinky Janovský.

Nejsou přijímačky, ale...

Přijímací zkoušky škola neorganizuje, šanci studovat dostane každý, kdo má ukončené střední vzdělání s maturitou a odpovídající průměr známek z matematiky a chemie, případně z jiných přírodovědných předmětů.

„Nicméně během prvního semestru musí student prokázat, že na naši náročnou školu má, což se ne každému podaří,“ upozornil mluvčí.

Den otevřených dveří na VŠCHT Praha

Den otevřených dveří na VŠCHT Praha

FOTO: VŠCHT

Proč by se tam měli maturanti hlásit? „Pominu-li radost z objevování, zábavu při experimentech a možnost pochopit hluboké souvislosti, pochvalují si naši absolventi vysoké nástupní platy a velkou poptávku po jejich schopnostech. VŠCHT je sice malá škola, ale má mezi zaměstnavateli výbornou pověst,“ dodal Marek Lanč, předseda studentské části akademického senátu dané školy.

Na VŠCHT se každý rok zapíše zhruba tisíc studentů. Největší zájem je o syntézu a výrobu léčiv, forenzní analýzu, biochemii a biotechnologii, dále o analýzu potravin a také samozřejmě o samostatný obor jménem Chemie.