Studentské vědecké stáže jsou určeny pro studenty středních škol z celé ČR, včetně studentů maturitních ročníků, pokud budou pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole. V příštím roce se stáže uskuteční již po třinácté.

Chemií k objasnění zločinu

Zájemci si mohou vybírat z více než sto stáží přírodovědných, technických i humanitních oborů. Například na stáži Chemií k objasnění zločinu se student stane tvůrcem kriminálního případu, zároveň i jeho řešitelem v roli pracovníka forenzní laboratoře. Náplní práce budou nejen laboratorní experimenty ve formě základních důkazových analýz, ale také kreativní tvorba vlastního případu.

Vědeckou stáž absolvovala i Karolina Bodláková, konkrétně v roce 2015 na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Od té doby sklidila řadu úspěchů, je spoluautorkou vědecké práce otištěné v prestižním časopise Insect Science, v roce 2016 získala stříbrnou medaili na celosvětové soutěži středoškoláků v Pekingu.

FOTO: Akademie věd ČR

Na stáži Jídelníček na středověkých hradech a ve městech u Miriam Fišárkové z Archeologického ústavu v Brně bude daný student pomocí literárních pramenů, dochovaných vyobrazení i autentického studování kostí z archeologických lokalit zjišťovat, co jedli lidé na hradech, jak se lišila strava šlechty, služebnictva a poddaných.

Jiří Krejsa z Ústavu termomechaniky zase povede stáž s názvem Navigace mobilních robotů. Některé stáže budou probíhat i v angličtině.

Nejméně osm hodin měsíčně

Studenti se na vybranou stáž přihlásí prostřednictvím webové aplikace zde. Registrace pro rok 2018 probíhá do 30. listopadu. O přijetí či nepřijetí studenta na stáž rozhoduje vždy lektor na základě životopisu, motivačního dopisu a referencí. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří ji budou absolvovat společně.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

FOTO: Akademie věd ČR

Stáže jsou 12měsíční, tedy od ledna do prosince 2018, v časové dotaci minimálně osm hodin za měsíc.