Mediální výchova je průřezové téma, školy si s ním tak mohou naložit různě. Je nicméně vhodné, když je součástí více předmětů.

Cílem mediální výchovy je naučit žáky mediální gramotnosti a kritickému myšlení. Mediální gramotnost neobsahuje jen dovednost rozpoznat nepravdivé zprávy (takzvané fake news), ale například i ochranu soukromí v online prostředí, právní vědomí o nakládání se staženým obsahem nebo i vyrovnání se s nenávistnými reakcemi.

Pro mediální výchovu je nicméně typické, že vyučovaná témata rychle stárnou – a než se na ně učitelé připraví, řeší se již jiná mediální událost.

Je však možné využít mediální a společenské události, které lze předvídat, jako například volby. Proto učitel mediální výchovy Michal Kaderka ke své lekci o světě médií a politiků vypracoval i podklady pro učitele.

Rychlé předání zkušeností

„Materiály zapadají do konceptu výuky a probíraných témat v mé třídě, navíc volby z pohledu médií lze pojmout mnohem šířeji. Učitelé získají informační texty, pracovní listy, videa i obrazové materiály, jež jim ušetří mnoho času,“ uvedl.

V materiálu čtyř 90minutových bloků je možné je propojit s dějepisem, výtvarnou či občanskou výchovou (základy společenských věd). Vytvořené materiály jsou součástí otevřené učebnice, která je bez omezení k dispozici všem učitelům.

Kaderka kromě výuky mediální výchovy koordinuje i Alianci pro otevřené vzdělávání, která se zabývá podporou rozvíjení otevřených vzdělávacích zdrojů a kulturou sdílení v komunitě učitelů.

„Pro rychlé předávání zkušeností z výuky je důležité, aby sdílené materiály měly charakter otevřeného vzdělávacího zdroje a učitelé si mohli podklady vylepšovat a rozšiřovat, aniž by porušovali autorská práva,“ vysvětlila koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová ze vzdělávací organizace EDUin.

Otevřený vzdělávací zdroj (z angl. Open Educational Resources – OER) je vzdělávací materiál, který je nejen dostupný bezplatně, ale především je zveřejněn pod veřejnou licencí (např. Creative Commons), jejíž varianta umožňuje zásahy do díla. OER tak podporují vytváření a postupné vylepšování či rychlou aktualizaci již vytvořených děl.