Potíž je v tom, že lidé s dyslektickými obtížemi mají tyto buňky uspořádány v obou očích symetricky. Mozek je tím zmaten, protože dostává „zrcadlové informace“. Tím se mu zablokuje přístup k běžným vzdělávacím procesům, napsal tým vědců v magazínu Proceedings of the Royal Society.

Dosud se mělo za to, že dyslexii způsobuje špatná spolupráce mozkových hemisfér. U lidí nepostižených touto poruchou jsou receptory uspořádány asymetricky, a tak se signály z jednoho oka překrývají signály z druhého, čímž vzniká v mozku jednotný a celistvý obraz čteného textu.

Mozek si prý „neumí vybrat“

„Na základě pozorování jsme si jisti, že jsme narazili na jednu z možných příčin dyslexie,“ řekl spoluautor Guy Ropars z univerzity v západofrancouzském Rennes.

Výhodou objevu je, že lze tuto poruchu diagnostikovat jednoduchým vyšetřením očí. Experti rovněž navrhli léčbu. Zjistili, že mezi primárním a zrcadlovým zobrazením viděného v obou hemisférách mozku je časový posun jedné tisíciny sekundy. Tím vzniká šance s pomocí LED lampičky „vymazávat“ druhotný obraz, který dyslektiky uvádí ve zmatek.

Podobně jako jsou lidé leváky či praváky, mají i dominantní oko. To spojuje s mozkem více neuronových svazků než v případě slabšího oka. Mozek si pak z obrazů obou očí vybírá a vytváří nesymetrický obraz. Oko vytváří obraz pomocí světločivných buněk, tzv. tyčinek a čípků, které umožňují vidět modrou, zelenou a červenou barvu. Ropars a jeho kolega Albert le Floch však odhalili zásadní rozdíl mezi uspořádáním čípků v oku dyslektika a člověka bez poruchy učení.

Zatímco zdravý člověk nemá shluky modrých čípků v obou očích uspořádány stejnoměrně, například jeden je kruhový a druhý elipsovitý, u dyslektiků se jejich tvary navlas shodují. Dyslektik tak nemá žádné oko dominantní a mozek si z nabízených obrazů „neumí vybrat“. Lidé s touto poruchou pak dělají „zrcadlové chyby“, třeba běžně zaměňují písmena „b“ a „d“.

Pomůže se čtením zázračná lampička?

„Nedostatek asymetrického vidění považujeme za biologickou a anatomickou příčinu neschopnosti správně číst,“ napsali badatelé. Při pokusu o léčbu použili LED svítilnu, kterou blikali do oka čtoucího postiženého tak rychle, že světlo nebylo vůbec postřehnutelné. V dyslektikově mozku tím však „vymazali“ rušivý „druhý obraz“. Účastníci experimentu sami překřtili zařízení na „zázračnou lampičku“, protože se jim prý opravdu četlo lépe.

Ropars je ale opatrný a zdůrazňuje, že je třeba provést další testy, než se potvrdí, že tato metoda léčby opravdu funguje. Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí dyslexií okolo 700 miliónů lidí, tedy asi desetina lidstva.