Podle vedoucího české expedice Bárty nález chrámu dokazuje unikátní stavební a náboženské aktivity Ramesse II. v memfidské oblasti. Jde dosud o jediný archeologicky doložený chrám tohoto panovníka na sakkárské a abúsírské nekropoli.

Do komplexu o rozměrech 32 x 51 metrů se vstupovalo širokým pylonem z nepálených cihel. Za ním se nacházelo rozlehlé nádvoří, ze kterého bylo možné pokračovat do kamenného dvora a do dvou skladištních staveb, které uzavíraly pravou a levou stranu komplexu, uvádí egyptologický ústav.

Pohled na chrám ze severu

Pohled na chrám ze severu

FOTO: FF UK, Český egyptologický ústav, ČTK

Ze zadního konce dvora se vstupovalo do vyvýšené kamenné svatyně, jejíž zadní část byla rozdělena na tři paralelní místnosti. Pozůstatky této budovy byly překryty množstvím písku a kamenných úštěpů, z nichž mnoho neslo fragmenty malovaných reliéfů.

Kult Slunce

Nálezy podle českých egyptologů znamenají neocenitelný zdroj informací nejen pro rekonstrukci výzdobného programu svatyně, ale také pro určení funkce a datování celého komplexu. Chrám navíc velmi přesně odpovídá státní ideologii Ramesse II. a místním tradicím, zaměřeným na kult slunečních božstev, jako je Re, Amun a Nechbet.

Kartuše Ramesse II. - kartuše je označení zvláštního oválného rámečku, je součásti hieroglyfického zápisu královské titulatury ve starověkém Egyptě.

Kartuše Ramesse II. – kartuše je označení zvláštního oválného rámečku, je součástí hieroglyfického zápisu královské titulatury ve starověkém Egyptě.

FOTO: FF UK, Český egyptologický ústav, ČTK

Česká egyptologie pravidelně poutá pozornost svými archeologickými objevy, při výzkumu staroegyptské civilizace už dosáhla jedinečných objevů. Ústav, jehož profesoři přednášejí doma i v zahraničí včetně elitních univerzit v USA, ve světě prosadil v 80. letech uznávaný egyptolog Miroslav Verner.