„Podpis dohody představuje impulz k dalšímu bádání a studiu dějin umění na naší fakultě. Dokument je příkladem vytváření kontaktů a společné práce takzvaně zezdola. Považuji to za mnohem užitečnější než formální gesta spolupráce,“ uvedl děkan Lach.

Obstát v zahraničí

Za přirozené pokračování již stávající spolupráce při výuce dějin umění označil podepsanou dohodu ředitel Ústavu dějin umění AV ČR Winter. „Výchova špičkových vědců, kteří obstojí nejen v domácí, ale i zahraniční konkurenci, představuje jednu z priorit Ústavu dějin uměn,“ řekl.

Od dohody si signatáři slibují i jasnější vymezení pravomocí. Pracovníci AV ČR budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v oborových radách. Studenti si budou moci volit školitele z široké nabídky specialistů z obou institucí, případně absolvovat část studia na partnerském pracovišti AV.

Motivovat studenty ke zvýšení publikační činnosti

„Společnými silami bychom rádi vytvořili nové generaci historiků umění lepší podmínky pro studium a následné uplatnění, zároveň motivovali studenty k vyšší publikační činnosti, účasti na vědeckých projektech a získávání zahraničních zkušeností,“ dodala Jana Zapletalová z katedry dějin umění FF UP a předsedkyně oborové rady doktorského studijního programu.

Podle ní propojením tohoto doktorského programu s vědeckými aktivitami akademie získají absolventi kvalitnější vzdělání a vyšší konkurenceschopnost v domácím i zahraničním kontextu.