„Kromě vozidel na vodík poslouží i jako zásobníky pro přebytečnou energii z alternativních zdrojů,“ vysvětlil technický ředitel VHM Miloš Bronček.

Obrovské množství plynu na jednom místě

Výhodou nádoby na vodík je především to, že je schopna pojmout obrovské množství plynu, který tak může být po dlouhou dobu k dispozici pro průmyslové využití na potřebném místě.

Firma je jediným dodavatelem nadrozměrných kovaných vysokotlakých vodíkových nádob na světě.

Firma je jediným dodavatelem nadrozměrných kovaných vysokotlakých vodíkových nádob na světě.

FOTO: VHM

Běžně vyráběné vysokotlaké nádoby na stlačený plyn se vyznačují menšími rozměry, jejich uzavírání a tvorba hrdel probíhá na speciálních tvářecích strojích, které však u nového produktu nutné nejsou.

Vývojový tým z Ostravy navrhl a poté ve spolupráci s výrobou ověřil novou technologii kování během několika měsíců.

Jeden z nejdůležitějších zdrojů energie

Vodík je obnovitelnou surovinou, do budoucna se považuje za jeden z nejdůležitějších zdrojů energie. Jeho zásoby ve vodě jsou téměř nevyčerpatelné, dá se transportovat i skladovat. Z hlediska ochrany životního prostředí je jeho spalování čistší než spalování fosilních paliv, vznik vody totiž neprovázejí toxické sloučeniny ani skleníkové plyny. Vodík tak představuje trvale udržitelný a obnovitelný zdroj.

VHM jsou nyní jediným dodavatelem nadrozměrných kovaných vysokotlakých vodíkových nádob na světě. Výzkum a vývoj těchto nádob získal podporu v rámci projektu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016.