„Objevili jsme u psů genetické variace, které nám nabízejí vhled do psychiky těchto zvířat. Je možné, že podobné geny ovlivňují chování i dalších domestikovaných zvířat, možná dokonce i koček,“ tvrdí ve studii publikované v odborném magazínu Science Bridgett von Holdtová z Princetonské univerzity.

Vědci zkoumali chování psů domácích i vlků obecných žijících v zajetí. Provedli celou řadu testů zaměřených na schopnost zvířat řešit problémy a socializovat se. Zjistili, že v řešení situací, jako je například získávání kousků párku z plastové krabičky, jsou vlci stejně schopní jako psi. Ti se nicméně projevili jako podstatně přítulnější a přátelštější. Častěji zdravili přicházející lidi a vyhledávali oční kontakt. Vlci se projevovali mnohem rezervovaněji.

Fotopasti zachytily vlka

Vlcijsou stejně schopní jako psi.

FOTO: NP Šumava

U lidí mutace vede k přílišné náklonnosti

Testy DNA našly přímou souvislost mezi genetickými změnami a typickým chováním, jako je pozornost k okolí a cizím lidem nebo schopnost reakce na sociální podněty. Podobné genetické změny je možné pozorovat i u lidí stižených velmi vzácnou genetickou poruchou, která způsobuje, že jsou až neobvykle přátelští.

Elaine Ostranderová z amerického Národního úřadu zdraví, která se na studii také podílela, proto tvrdí, že informace získané z výzkumu psů by mohly být užitečné při zkoumání lidských nemocí. „Tato překvapující zjištění nám ukazují, jak důležití by psi jako nositelé genetické informace mohli být pro studium chorob, které sužují lidi. Je možné vidět, jak drobné odchylky v kriticky důležitých genech mohou vyústit ve značné změny v chování,“ cituje Ostranderovou BBC.

Z nevrlých vlků až po přítulné mazlíčky

Psi zdomácněli zhruba před 20 až 40 tisíci let. Proces domestikace začal, když se vlci začali vkrádat do lidských osad a krmili se zbytky jídla. Během staletí a tisíciletí se vlci postupně ochočili a stali se se z nich psi všech velikostí, jak je známe dnes.

Náklonost k lidem se tak rodila velmi pozvolna s každou další generací. „To by mohlo potvrdit příběh o tom, jak tito družnější vlci vyváděli mláďata, která byla přátelštější než jiná, a tím vytyčili cestu k postupné domestikaci,“ tvrdí doktorka von Holdtová z Princetonu.