V doprovodném programu letní hudební akce budou mít budoucí lékaři i jejich starší kolegové prostor ukázat rockerům základy první pomoci včetně masáže srdce nebo fungování automatizovaného externího defibrilátoru, a nechat je medicínské postupy vyzkoušet.

Letos podruhé

Letos vyslala fakulta svůj rockovo-medicínský tým s doprovodným programem na festival už počtvrté. „Každoročně se na festivalu přesvědčujeme, že tamní uvolněná atmosféra je skvělou příležitostí, jak lidem nenuceně připomenout zásady první pomoci a upozornit je na některá aktuální témata týkající se zdraví,“ řekl děkan 1. LF UK Aleksi Šedo.

Pozitivní ohlasy si chválí i studenti. „Zájem lidí o medicínu, první pomoc, prevenci rakoviny, ale i aspekty závislosti nás vždy příjemně překvapí. Někteří návštěvníci našeho stánku se rozpovídají a z obecných otázek se nakonec stává krátká intervence. Těší nás důvěra účastníků, kterou je třeba v takových chvílích nastolit,“ uvedla absolventka adiktologie Michaela Namyslovová.

Odhalení rakoviny

Na modelech prsou a varlat studenti účastníkům festivalu ukážou, jak si mohou provést samovyšetření a odhalit tak včas počáteční stadia rakoviny.

„Z workshopů jsem zvyklá na to, že se obecně více zapojují ženy. Tady jsme si všimli nezvyklého zájmu chlapců a mužů, kteří se mnohokrát ještě vraceli, aby se doptali na podrobnosti prevence,“ podotkla Esther Spieglerová z neziskové organizace Loono.

Studenti také přivezou software s animovanými myškami, které předvedou, co se děje v mozku člověka po požití návykových látek. Návštěvníci si budou moci také nechat změřit krevní tlak, množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu a hladinu alkoholu či cukru v krvi.