Hlavní náplní celé akce bude vypracování samostatného studentského miniprojektu na různá odborná témata, zároveň příprava příspěvku do sborníku a jeho prezentace na závěrečné studentské minikonferenci.

Laboratorní pracovník je odborníkem i dítětem

„Letošní ročník věnujeme 150. výročí narození vědkyně Marie Curie-Skłodowské. Ponese se v duchu jejího slavného výroku ‚Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku',“ uvedl Vojtěch Svoboda z katedry fyziky FJFI.

Manželé Marie a Pierre Curieovi, kteří v roce 1898 objevili dva nové prvky, polonium a radium.

Manželé Marie a Pierre Curieovi, kteří v roce 1898 objevili dva nové prvky, polonium a radium.

FOTO: Repro z knihy Slavní leváci v dějinách lidstva

Přednášky budou kupříkladu na tato témata: Vyšetřovat a léčit lze nejen živé pacienty, ale i materiály, Pravda a lež ve fotografování digitálního věku, Chemie a záření, Výzkum epilepsie ve 21. století aneb Jak moderní metody pomáhají zlepšovat kvalitu života pacientům s epilepsií či Havárie v jaderné energetice.

Exkurze zavedou účastníky na místa, jako je Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech, oddělení radioterapie Thomayerovy nemocnice, Školní reaktor VR-1 FJFI ČVUT, Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR nebo IKEM.

Studenti u školního reaktoru VR-1

Studenti u školního reaktoru VR-1

FOTO: FJFI ČVUT

Týden vědy začíná v neděli v 10 hodin na adrese Břehová 7, Praha 1, tedy v sídle fakulty. Může být užitečný pro studenty středních škol, kteří uvažují o studiu na VŠ s technickým nebo přírodovědným zaměřením.

Přihlásit na akci se lze do čtvrtka 15. června, účastnický poplatek činí 500 Kč.