Veronika Králíková, studentka Provozně-ekonomické fakulty, odhaduje, že se na českém trhu ročně protočí 200 miliónů korun, které inkasují zpracovatelé prací.

Těžko odhalitelné

V podstatě jde o genezi problému plagiátorství, který se intenzivně řeší na univerzitě od roku 2010. Ve světě existuje i řada komerčních programů, které dokážou velmi dobře rozpoznat i částečný plagiát.

Zatímco školy už obvykle mají nastavené procesy, jak postupovat se studenty-podvodníky v případě plagiátu, s těmi, kteří si nechají zpracovat diplomovou práci na zakázku, si zatím rady příliš nevědí. Je totiž jen velice obtížně zjistitelné, že student nenapsal práci sám.

„Hodně záleží na přístupu vyučujícího, který funguje jako konzultant. Buď studenta znám a vím, na jaké je úrovni, takže pokud odevzdá například výrazně lepší diplomovou práci, než odpovídá jeho schopnostem, je to podezřelé. Zároveň by měl mít učitel dostatek času na konzultace se studentem, díky nimž zjistí, jak se v problematice orientuje. Také se snažíme vypisovat dostatečně zajímavá témata, která budou studenty bavit,” řekl proděkan Mendelovy univerzity Tomáš Foltýnek.

Králíková při zkoumání tématu oslovila dotazníkem přes 1000 studentů či absolventů. Osm procent z nich se přiznalo, že někdy podváděli. Mezinárodně se toto číslo pohybuje mezi šesti a deseti procenty.

Zpracování celé práce je nelegální

Na českém trhu existuje řada společností, které na své webové stránce nabízejí zpracování podkladů pro závěrečné práce. „Zpracování celé práce je nelegální, proto nabízejí jen podklady. Jedná se však o hotové práce. Zadala jsem si i zpracování dvanáctistránkové eseje, zajímala mě kvalita a cena,” řekla Králíková.

Nabízená cena se pohybovala mezi 2400 a 5600 korunami. „Vybrala jsem nakonec dvě za 2500. Jedna práce byla průměrná, druhá neobhajitelná,” poznamenala studentka. Práce obvykle zpracovávají studenti, absolventi, ale i učitelé.

Naznačila také, že mladší ročníky se obávají odhalení méně než starší. „Pokud bude tento trend pokračovat, půjde o více a více závažnější problém,” dodala.

Řešení je více. Na jedné straně je to navázání hlubšího kontaktu učitele se studentem a zkoušení se zpětnou vazbou. Zároveň by měly spolupracovat vysoké školy po celém světě a udělat ze spíše etického problému protizákonné jednání.

Podle Foltýnka se na fakultě ještě nestal případ, kdy by se přišlo na to, že někdo odevzdal diplomovou práci, kterou nenapsal, tudíž se prakticky ani neřešilo, jak se k takovému studentovi zachovat.