V současnosti se s projektem Školka hrou seznamují studenti a učitelé středních pedagogických škol v Praze, Hradci Králové, Litomyšli, Berouně, Krnově, Kroměříži, Přerově, Mostě a Odrách.

„Vzhledem k tomu, že střední pedagogické školy připravují budoucí učitelky mateřských škol, považovali jsme za přínosné navázat spolupráci s organizací Edulab. Naším cílem je využít vytvořený program při výuce odborné praxe našich studentek a studentů,“ uvedla Romana Studýnková, předsedkyně Asociace SPgŠ ČR a ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ v Přerově.

Propojení teorie s technologiemi

Nezisková společnost Edulab podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit používání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich možný přínos a význam pro modernizaci školství. Projekt Školka hrou vznikl pod záštitou ministerstva školství.

FOTO: Edulab

„Do pedagogického portfolia dnešního absolventa pedagogické školy práce s interaktivní tabulí, digitálním vzdělávacím obsahem a moderními pomůckami patří. Na půdě SPgŠ tak dochází k propojení teoretického základu z oblasti pedagogiky a psychologie s technologickými možnostmi dnešní doby, aby vzdělávání bylo přiměřené věkovým i individuálním zvláštnostem dětí, zároveň efektivní, a jako bonus přitažlivé,“ vysvětlila Miluše Vondráková ze zmíněné organizace.

Na seminářích dostávají podle ní učitelé pedagogických škol důležité informace, aby poté mohli v rámci výuky pedagogické praxe naučit studenty moderní pomůcky prakticky využívat a smysluplně a metodicky správně do své praxe začleňovat.