Přes 100 let platí rozdělení dinosaurů do dvou řádů:

  • plazopánvých (Saurischia), kam patří všichni masožraví dinosauři (teropodi; třeba Tyrannosaurus rex, Giganotosaurus či Spinosaurus) a velcí býložraví dinosauři (například Brontosaurus a Diplodocus)
  • ptakopánvých (Ornithischia), kam patří třeba obrnění dinosauři a ornitopodi (například Iguanodon)

Vědci z Cambridgeské univerzity a londýnského Muzea přírodní historie to nyní zpochybnili.

Podle spoluautora studie Matthewa Barona z Cambridgeské univerzity jsou teropodi daleko blíže ptakopánvým, nově pro ně zavedli řád Ornithoscelida. Do původního řádu Saurischia, odkud by měli být teropodi vyřazeni, mají nově patřit zvláštní dvounozí masožraví dinosauři ze skupiny Herrerasauria.

O 10 miliónů let dříve a na severní polokouli

Vědci ve studii také o zhruba deset miliónů let dozadu posunuli první výskyt dinosaurů na Zemi. Údajně se objevili asi před 247 milióny let, a to spíše na severní polokouli.

„Tento objev byl pro nás naprostým šokem, protože odporoval všemu, co jsme dosud o nich znali,” řekl Baron.

Dinosauři vyhynuli před asi 66 milióny let v rámci vymírání na konci křídy. Příčiny tohoto vymírání nejsou dosud zcela objasněny. Někteří vědci ho vysvětlují katastrofickou událostí, jako je dopad velkého asteroidu, nebo silnou vulkanickou činností.