„Zrušením systému branné výchovy, zaměřeného především na činnosti obyvatelstva při ozbrojeném konfliktu, došlo k tomu, že v současnosti nemá významná část populace osvojena základní pravidla chování při mimořádných událostech, a mnohdy si nedokáže poradit ani s riziky každodenního života,” píše se ve zprávě ministerstva vnitra.

Neznalost první pomoci

Lidé často selhávají i při poskytnutí první pomoci, neznají správně pravidla silničního provozu a nedodržují správné postupy bezpečného chování.

Rámcové vzdělávací programy sice bezpečnostní témata zahrnují, ale školy přistupují k jejich zapracování do svých vzdělávacích plánů rozdílně.

Vzhledem k nárůstu mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy a politickými hrozbami ve světě chce vláda zaměřit svou pozornost na lepší přípravu obyvatelstva.

Rámcové vzdělávací programy sice bezpečnostní témata zahrnují, ale školy přistupují k jejich zapracování do svých vzdělávacích plánů rozdílně. Ministerstvo vnitra považuje výuku za nesystémovou a zejména na středních školách za nedostatečnou.

Soubor bezpečnostních témat je podle něj vyhovující, většinou se ale témata vyučují v různých předmětech, což způsobuje potíže.

Většina učitelů nebyla poslední roky na školení

Analýza také ukázala, že ani absolventi pedagogických fakult nejsou na bezpečnostní témata dostatečně připraveni. V rámci systému dalšího vzdělávání učitelů jsou v nabídce hlavně prakticky zaměřené kurzy, tento systém ale nedokáže nahradit plnohodnotnou přípravu na vysoké škole, uvádí se v materiálu ministerstva.

Na jaře by se měla uskutečnit inspekce v 5. až 9. třídách základních škol, v jejímž rámci se budou testovat znalosti dětí v bezpečnostních tématech.

Většina učitelů základních a středních škol se za poslední dva roky nezúčastnila žádného školení na bezpečnostní téma. Ministerstvo by to chtělo změnit tak, aby z vysokých škol odcházeli učitelé proškoleni.

V minulosti zkoumala Česká školní inspekce jen přístup škol k realizaci výuky, ale nezjišťovala úroveň znalosti žáků. Na jaře by se měla uskutečnit inspekce v 5. až 9. třídách základních škol, v jejímž rámci se budou testovat i znalosti dětí v bezpečnostních tématech.

K podpoře výuky bezpečnostních témat přispívají resorty dotačními programy na projekty neziskových organizací. Každoročně jsou v této oblasti vyčleňovány částky v řádech desítek miliónů korun.