Za pozornost také stojí, že na šesti procentech škol se mediální výchova neučí vůbec. Přitom je součástí Rámcových vzdělávacích programů – tím pádem povinná.

Ve většině škol se vyučující nezúčastnili žádného kurzu výuky mediální výchovy. Výuka probíhá podle materiálů, které si vyučující individuálně připravují sami (ze 74 procent), na polovině škol nedělají žádnou evaluaci jejích výsledků.

Oslabení důvěry v média a demokracii

„Vést mladé lidi ke kritickému posuzování mediálních sdělení a učit je rozlišovat mezi fakty a dezinformacemi je velmi důležité. Obzvlášť ve dnešní době, kdy jsou občané ČR vystaveni masivním dezinformačním aktivitám a kdy se sociální sítě hojně zneužívají k šíření manipulativních a lživých informací,“ komentoval výsledky Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách, což je vzdělávací program Člověka v tísni.

„To vede mimo jiné k oslabování důvěry v liberální média a parlamentní demokracii,“ upozornil.

Výsledek nejistý

Předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd Michal Řezáč jej doplnil, že žijeme ve světě, kde se propaganda a manipulace staly součástí mediálního prostoru. „Pomáhat studentům zorientovat se v této informační mlze je nelehkým úkolem učitelů – rizik je mnoho a výsledek nejistý,“ uvedl.

Výzkumu se zúčastnilo 132 gymnázií, středních odborných škol a odborných učilišť ze všech regionů ČR.

Jeden svět na školách nabízí prostřednictvím svého portálu vlastní koncept mediálního vzdělávání. Ten obsahuje 24 audiovizuálních mediálně-vzdělávacích lekcí k tematickým okruhům Média a mladí lidé, Nová média, Zpravodajství, Mediální aktivismus, Nacistická propaganda, Komunistická propaganda a Současná ruská propaganda.