Klesající celkový počet žáků s LMP považuje ČOSIV za důkaz, že se zlepšila diagnostika tohoto druhu zdravotního postižení. Ve srovnání se západní Evropou byl výskyt daného handicapu u českých školáků téměř dvojnásobný.

Vliv prostředí na děti

Na vyšší výskyt upozorňovala analýza ČOSIV z roku 2014, podle níž byly jako lehce mentálně postižené diagnostikovány i děti, jejichž problémy měly jinou příčinu, například vyrůstání v nepříliš podnětném prostředí.

Nadále se převážná většina žáků s LMP vzdělává ve školách nebo třídách oddělených od hlavního vzdělávacího proudu.

Nutnost změny diagnostiky připustil také akční plán pro vzdělávání Romů z roku 2014. Posuzování mentálních schopností podle něj musí vycházet z hodnocení rozumových a adaptivních schopností dítěte v souvislostech jeho vývoje a jeho sociálního a kulturního prostředí.

Právě kvůli příliš vysokému podílu romských dětí s diagnózou LMP, který neodpovídal zastoupení Romů v populaci, byla ČR dlouhodobě kritizována. Kvůli tomu se totiž řada Romů vzdělávala podle omezených osnov v takzvaných praktických školách.

Pokles diagnózy v řádu tisíců

Ačkoliv školní docházku v posledních letech zahajují silné ročníky, počet žáků s diagnózou LMP neustále klesá. V roce 2005 jich bylo 25 377, tedy více než dvojnásobek loňského počtu. V roce 2010 mělo tuto diagnózu přes 17 tisíc školáků. Ve srovnání s rokem 2015 jejich počet loni klesl o 771.

Nebyl to nijak strmý nárůst, kterého se obávali kritici inkluzivních změn.ČOSIV

Nadále se převážná většina žáků s tímto handicapem vzdělává ve školách nebo třídách oddělených od hlavního vzdělávacího proudu. Čím dál více z nich je ale integrováno mezi zdravými spolužáky. V roce 2005 jich bylo 665, což tehdy představovalo 2,6 procenta takto postižených žáků.

Loni v běžných školách přibylo 323 žáků

Meziročně v běžných třídách přibylo loni 323 žáků s touto diagnózou. Podíl individuálně integrovaných se zvýšil ze zhruba dvanácti na více než patnáct procent. Nebyl to nijak strmý nárůst, kterého se obávali kritici inkluzivních změn, uvedla ČOSIV.

Považuje za pravděpodobné, že počet dětí s lehkým mentálním postižením, které se budou vzdělávat v běžné škole v místě bydliště, poroste i nadále. Měl by k tomu přispět i nový systém financování podpory pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, který platí od září 2016.

Na peníze na pomoc pro žáky, kteří ji potřebují, mají nově školy zákonný nárok. Efekt by se měl projevit po dvou letech, kdy skončí přechodné období a podpora se bude všem dětem poskytovat podle nového systému.