Česká republika od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007, který kritizoval neoprávněné zařazování romských dětí do praktických škol, čelí ze strany evropských orgánů i některých neziskových organizací výtkám kvůli údajné diskriminaci romských dětí v českých školách.

Inkluze ve vzdělávání je také hlavním tématem dvoudenní konference, které se v úterý a ve středu na pražském magistrátu účastní více než stovka lidí z devíti evropských zemí. Sdílejí zkušenosti se vzděláváním Romů i s dalšími tématy spojenými s romskou integrací.

Užitečnost přípravných tříd

Ředitel Domu národnostních menšin vidí cestu ke zvýšení vzdělanosti Romů v podpoře ještě před začátkem povinné školní docházky.

Aby mohli být Romové na vysokých školách, musejí být více zastoupeni také na středních školách, k čemuž potřebují kvalitní základní vzdělání. K přípravě na školu mohou nejen Romům, ale i ostatním znevýhodněným dětem pomoci přípravné třídy.

„Nulté ročníky byly zřízeny pro děti, které mají nějaký vzdělávací handicap. Byly z velké části myšleny právě pro Romy,” řekl Štědroň.

Podpora podle něj funguje dvacet let. „Domnívám se, že to produkuje výsledky. Jsou stovky Romů na vysokých školách. Víme to díky tomu, že využívají romská stipendia,” hodnotil Štědroň.

Po sametové revoluci bylo v tehdejším Československu podle něj maximálně patnáct romských vysokoškoláků.