O možnost zápisu do školského rejstříku lesní školky, kterých je aktuálně v Česku asi 140, usilují dlouhodobě. Možnost se jim otevřela poslední novelou školského zákona, kde byly popsané jako zvláštní typ předškolního zařízení.

Nejzazší termín pro podání žádosti zákon neurčuje.MŠMT

Žádost o zápis do rejstříku od září 2017 měli provozovatelé škol podávat do 30. září 2016. V té době ale nebyly ještě známé hygienické požadavky, které lesní mateřské školy budou muset splňovat.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) proto krajským úřadům v listopadu rozeslala dopis se stanoviskem, že by lesním školkám mělo být umožněno dodatečné podání žádosti.

Zohlednění venkovního režimu

Hygienické předpisy pro lesní školky ministerstvo zdravotnictví vydalo 22. prosince. Je v nich zohledněno, že děti drtivou část dne tráví venku a že tato zařízení nemívají jako zázemí zděnou budovu.

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání, který začne platit od září, se může odehrávat jen v zařízeních zapsaných ve školském rejstříku.

Pitná voda pro provoz nemusí být tekoucí, ale může být přivezena v nádobách určených pro styk s potravinami, tedy například v barelech. Zázemí lesní MŠ musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a zahřátí, odpočinek a pobyt dětí při nepříznivém počasí.

Záleží na rozhodnutí krajských úřadů

Asociace lesních mateřských škol několik měsíců školí provozovatele těchto zařízení, kteří zápis do školského rejstříku aktuálně zvažují. Nejzazší termín pro podání žádosti zákon neurčuje, informovalo ministerstvo školství.

Záleží na rozhodnutí jednotlivých krajských úřadů. „Kraje se s tím, stejně jako my, seznamují, tento ročník bude pilotní pro obě strany. Situace se dá připodobnit k roku 2007, kdy lesní MŠ v Česku začínaly. Někdy dochází k různým interpretacím stejné věci nebo problému v různých krajích,” řekl Kršiak.

Povinný poslední rok předškolního vzdělávání, který začne platit od září, se může odehrávat jen v zařízeních zapsaných ve školském rejstříku. Rodiče pětiletých dětí z neregistrovaných lesních školek by museli své potomky v květnu zapsat do běžné školky, kam by buď děti opravdu začaly chodit, nebo by zůstaly v lesní školce a formálně by se vzdělávaly doma.