Firmy si stěžují na nedostatek absolventů především v technických oborech. NÚV uznává, že trend vývoje počtu absolventů je znepokojivý. Více než se školstvím to ale podle něj souvisí s demografií, tedy počtem přijímaných žáků před několika lety.

Značná neúspěšnost u maturit

Určitý vliv vzdělávacího systému se projevuje poměrně velkým počtem žáků, kteří neuspějí u maturity, doplnil NÚV. Někteří maturitu složí při dalších pokusech, jiní přejdou do učebního oboru, ale někteří školu opustí a zůstanou jen se základním vzděláním.

Výrazně roste podíl žáků přijatých na strojírenské, elektrotechnické a zemědělské obory.

Největší skupina míří na střední odborné školy s maturitou, v září 2015 to bylo přes 36 procent přijímaných. Po propadu v roce 2012, kdy byl podíl středních odborných škol pod hranicí 35 procent, se hodnota vrátila na úroveň školního roku 2010/2011.

Gymnazistů je necelá čtvrtina

Do učebních oborů nastupuje přes 30 procent nově přijatých žáků. Jejich podíl se postupně snižuje od školního roku 2012/2013, kdy byl přes 32 procent. Výrazně ale roste podíl žáků přijatých na strojírenské, elektrotechnické a zemědělské obory, uvedl NÚV. Snižuje se naopak zájem o stavební, dřevařské a gastronomické školy.

Do prvního ročníku čtyřletých nebo kvinty víceletých gymnázií nastoupilo 22,53 procenta žáků, kteří vstoupili do středního vzdělávání. Podíl gymnazistů v září 2015 po tříleté stagnaci vzrostl o 0,67 procentního bodu.

Rozšíření kvalifikace

Postupně roste také počet dospělých, kteří vstupují do zkráceného studia sloužícího k rozšíření kvalifikace absolventům jiných oborů. Z učebních oborů je nejžádanější elektrotechnika a telekomunikační a výpočetní technika, na kterou v různých formách studia nastoupilo asi 600 lidí. Zhruba tisícovka dospělých začala studovat některý z maturitních oborů zaměřených na pedagogiku, učitelství a sociální péči.

„Toto rozložení zájmu výrazně avizuje, které profese na trhu práce poskytují zaměstnání, a jaké kvalifikace tedy absolventi jiných oborů potřebují získat pro dobré uplatnění,“ uvedl NÚV.

Vzhledem k demografickému vývoji v počtu patnáctiletých dětí je možné v následujících letech očekávat růst počtu žáků, kteří budou nastupovat do středního vzdělávání. Měl by vyvrcholit kolem roku 2025, kdy budou na SŠ nastupovat silné ročníky, které jsou nyní na prvním stupni ZŠ.

Vývoj počtu žáků nastupujících do prvních ročníků středního vzdělání (u víceletých gymnázií do vyššího stupně) v denní formě studia:
Rok (údaj k 30. září)Počet žáků
2004139 262
2005136 805
2006140 564
2007133 990
2008131 725
2009127 806
2010113 117
2011107 081
2012103 419
2013101 258
2014100 478
201599 994
Pramen: NÚV