Více než 90 procent základních škol učilo děti odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, dávalo jim informace o zdravém životním stylu nebo s nimi pracovalo v prevenci kriminality a šikany. Na středních školách se mezi tři nejčastější témata vedle ekologie a prevence šikany dostala výuka odpovědného přístupu k financím.

Inspekce v první polovině roku 2016 provedla elektronické dotazování i osobní návštěvy ve školách. Ocenila, že většina základních i středních škol zařadila občanské vzdělávání jako průřezové téma do několika předmětů.

Práce s ústavou

Zjistila také, že s těmito tématy seznamují žáky zejména zkušení a odborně zdatní učitelé. Svědčí o tom mimo jiné skutečnost, že často zastávají funkci předsedy předmětové komise nebo školního metodika prevence, uvedla ČŠI.

Jen přibližně polovina středních škol se zaměřila na konkrétní občanské dovednosti žáků, což by mělo být logickým završením vzdělávacího procesu.Česká školní inspekce

Učitelé by měli podle inspekce při hodinách více pracovat se základními dokumenty, jako je například Ústava České republiky nebo Všeobecná deklarace lidských práv. Týká se to především základních škol, protože tyto výukové materiály používá jen 56,4 procenta z nich. Se základními dokumenty pracuje 86,5 procenta středních škol.

Nedostatek materiálů

Učitelé občanského vzdělávání i ředitelé si stěžují na nedostatek vhodných metodických a učebních materiálů, programů a pomůcek. Podle inspekce by mohli více využívat učební materiály veřejných institucí a neziskových organizací, protože v posledních letech jich řada vznikla díky evropským dotacím.

Výuka na středních školách se orientuje spíše na faktografické znalosti tohoto tématu. „Jen přibližně polovina středních škol se zaměřila na konkrétní občanské dovednosti žáků, což by mělo být logickým završením vzdělávacího procesu,” uvedla inspekce.

Občanskému vzdělávání by ředitelé středních škol měli věnovat dostatečnou pozornost zejména kvůli nárůstu extremistických tendencí a dalších negativních jevů ve společnosti, dodala inspekce.