Zveřejněná data na webu ukazují, kolik žáků a jakým způsobem odpovědělo na jednotlivé úlohy státní maturity. Dostupnost a zpracování do „lidsky čitelného formátu“ umožňuje lépe porozumět tomu, co doopravdy úlohy státní maturity ověřují, a zlepšit tak debatu o pojetí a kvalitě maturitních úloh, tvrdí zástupci vzdělávací organizace EDUin.

Debaty o smysluplnosti některých úloh

Cermat ale zatím zveřejnil tato data pouze ve formátu PDF a v podobě excelové tabulky. Pro veřejnost je ale třeba, aby byly k dispozici i přehledné diagramy pro každou úlohu. Jak by takový diagram mohl vypadat, ukazuje příklad z jarního kola maturit.

Tento diagram se týká diskutované úlohy o epizeuxi. Vychází z dat poskytnutých Cermatem, diagram zpracovali lidé z iniciativy Maturitní data – odtajněno.

Diagram ukazuje, že míra neúspěšnosti u této úlohy byla velmi vysoká u všech maturujících. Na znalosti, která nic praktického nepřináší, tedy ztratilo bod velké množství z nich. U některých to znamenalo, že u maturity neuspěli, byť samozřejmě nikoli jen kvůli této úloze.

To nicméně sekundárně znamená další a v podstatě zbytečné investice státu do jejich vzdělávání. Otázka tedy zní, zda takové úlohy do maturitního testu zařazovat.