Listonoh někdy naroste i do velikosti přesahující deset centimetrů. Zajímavostí jeho těla jsou tři oči – mezi dvěma hlavními je malé třetí oko. Pod krunýřem tohoto korýše se nachází tělo přibližně se stovkou nožiček.

„Unikátnost nálezu na pastvinách spočívá v tom, že se zde vyskytují výhradně díky přítomnosti velkých kopytníků. Podmínky pro jejich existenci jsou tu udržovány přírodní cestou, bez pomoci tanků či transportérů,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která se zabývá vracením původních druhů zvířat a rostlin do krajiny.

V některých lokalitách na Českolipsku se udržují kaluže tím, že do přírody vjedou terénní auta a lokalitu rozbahní. U Benátek rozrývají zeminu, udržují tůně a současně mohou korýše roznášet z tůně do tůně velká zvířata.