Univerzita má nyní zhruba 10 tisíc studentů, na Fakultě technologické je jich asi dva tisíce. Absolventů technických oborů je v regionu i celé republice nedostatek. „Firmy jsou dnes ochotny jim nabídnout nadstandardní podmínky,” řekla Knápková.

Plná uplatnitelnost absolventů techniky

Velmi žádaní jsou například absolventi Ústavu výrobního inženýrství Fakulty technologické. Strojírenské firmy v regionu mají již delší dobu nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, řadu z nich si podniky musejí samy vychovávat.

Ředitelka ústavu Berenika Hausnerová již dříve uvedla, že uplatnitelnost absolventů těchto oborů je stoprocentní. Ročně podle ní odchází 80 absolventů inženýrů, potřeba je dvojnásobná, studenti si vybírají z pěti i více míst.

Budoucí práce či téma diplomky

Studenti se na veletrhu mohou potkat s potenciálními zaměstnavateli, mají možnost najít si budoucí pracovní uplatnění, odbornou stáž nebo získat zajímavé téma diplomové či bakalářské práce.

„Počet subjektů, které se na veletrhu představují, každým rokem roste, což je důkazem, že o naše posluchače je mezi zaměstnavateli zájem. Letos budou mezi sedmi desítkami vystavovatelů firmy, veřejné instituce i neziskové organizace ze všech oblastí, které se na UTB vyučují,” pokračovala Knápková.

„Vzhledem k naší strategii stát se podnikatelskou univerzitou a podporovat podnikatelské aktivity našich studentů a absolventů vystavují nově i organizace, které podnikání podporují, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a UPPER - centrum kreativních průmyslů a podnikání UTB," dodala prorektorka.

Veletrh se uskuteční v Laboratorním centru fakulty technologické i v protější hlavní budově fakulty.