Lektorka programu Respektovat a být respektován Soňa Rýdl se pokusila pojmenovat základní znaky zaujatého a vnitřně motivovaného dítěte:

  • Je hluboce ponořeno do svého úkolu.
  • Projevuje emoce a pocity, radost, překvapení, nadšení z toho, že něco pochopilo.
  • Klade otázky k tématu a dovede říct, že něčemu nerozumí.
  • Vnímá vlastní chybu jako impulz udělat věc jinak.
  • Pouští se i do náročnějších úkolů, vynakládá velkou snahu na překonávání překážek.
  • Nepotřebuje žádnou odměnu či pochvalu, dělá věci proto, že mu dávají smysl.

Takto pedagog úspěšně pozná, že „mise byla splněna“.

Srovnávání demotivuje

„Překvapilo mě, jak často se v odborné debatě a v příspěvcích žáků objevovala zmínka o srovnávání a shazování ze strany učitelů. Na to jsou jak malí školáci, tak ti náctiletí zjevně velmi citliví. Obecně platí, že na prvním stupni se vztah k učení rovná vztahu k učiteli, na druhém stupni pak hodně závisí na školní atmosféře, vztazích ve třídě a respektu učitelů k osobnosti dítěte,“ reagoval na debatu Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin.

Nonverbální komunikace

Markéta Horáková z jazykové školy EDU4U v Mladé Boleslavi souhlasí, že jedním z pozitivních signálů je právě aktivita studenta. „Většinou se takové děti plně soustředí, reagují na učitele, pozorně se na něj dívají, hltají každé slovo a zároveň se nerozptylují bavením s ostatními spolužáky,“ sdělila Novinkám.

Jarmila Hájková, učitelka zeměpisu a tělesné výchovy na Křesťanském gymnáziu v Praze, k tomu pro Novinky doplnila, že pro ni hraje značnou roli i nonverbální komunikace dětí.

„Občas různá gesta vypovědí víc a rychleji než dlouhé povídání. Jen stačit to postřehnout je v přecpaných třídách poněkud náročné, stejně jako dané signály zpracovat,“ podotýká.