„Rozsáhlé šetření se zaměřuje na pět hlavních klíčových oblastí týkajících se vstupu na vysoké školy, podmínek přijetí a typu studované školy. Dále jsme sledovali vztah ke škole, životní podmínky, tedy způsob bydlení, časovou vytíženost prací a studiem. Další otázky se týkaly zahraničních mobilit a speciální pasáž je věnována studentům se zdravotním znevýhodněním,“ vysvětlil Jakub Fischer, předseda Rady vysokých škol.

Před nástupem na VŠ větší část nepracovala

Z výsledků dále vyplývá, že 56 procent studentů před nástupem na vysokou školu nepracovalo. Necelá čtvrtina již v minulosti nějaká studia ukončila, většina by si však znovu vybrala stejnou školu.

U rodičů bydlí 34 procent prezenčních studentů, 82 procent ze všech plánuje studovat jen v ČR.

Jednalo se o šestou vlnu mezinárodního šetření. Probíhalo v 28 evropských zemích.

Na základě získaných odpovědí bylo možné zjistit aktuální postoje a životní podmínky studentů studujících na českých vysokých školách. Národní šetření probíhalo na jaře 2016 a zapojili se do něj studenti z více než 40 tuzemských veřejných a soukromých vysokých škol.