Na zájemce čeká dokumentace pravěkého hrobu, odlévání antických nálezů či určování kosterních pozůstatků.

„Archeologie je dobrodružná cesta do naší vlastní minulosti, která nám může hodně říci o nás samých. To je jeden z důvodů, proč Mezinárodní den archeologie každoročně přitáhne tisíce návštěvníků po celé republice. Poznáváme starověký Egypt, mytické Řecko nebo pravěké Čechy a skrze to svůj vlastní příběh,“ řekl organizátor Pavel Titz z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.

Zájem o archeologii roste

Dodal, že letošní ročník bude rozsáhlejší než ty předchozí, přidávají se stále nové instituce a místa. „Zájem o archeologii v Česku stoupá,“ podotkl.

FOTO: FF UK

Konkrétně v Praze spolupořádá MDA několik archeologických pracovišť: Ústav archeologie, Ústav klasické archeologie a Český egyptologický ústav FF UK, Národní muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Národní památkový ústav (NPÚ), Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Hrdličkovo muzeum člověka při Přírodovědecké fakultě UK. Bohatý program nabídne akce zejména v prostorách UK v Celetné 20 v Praze.

Příprava středověkých pokrmů

MDA si lidé připomenou i v Plzni, Tachově, Poděbradech, Brně, Kroměříži nebo v Ostravě. Kupříkladu na Vysočině budou moci zkusit přípravu jednoduchých středověkých jídel. Budou mít také možnost vyrobit si keramiku, upéct chleba v dobové peci nebo vyzkoušet práci s detektorem kovů.

Program pro ně připraví památkáři z telčského pracoviště NPÚ a pracovníci Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně.

FOTO: FF UK

Poprvé se den archeologie konal v roce 2011 v USA, rychle však pronikl do zahraničí a v roce 2013 už jej slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Roku 2014 se dostal i do České republiky.