Hlavní sezóna sice vždy startuje až po letních prázdninách, ty ale musejí organizátoři využít ke značné přípravě. Jazykové školy, autoškoly, kroužky pro děti, kurzy pomaturitního studia, zájmové kurzy pro seniory, stejně jako lektoři na volné noze, ti všichni se snaží prezentovat nabídku svých služeb veřejnosti.

Registrace bývá zpoplatněná

Zatímco větší firmy obvykle investují do internetové i venkovní reklamy či inzerce v médiích, menší společnosti a lidé na volné noze s omezenými prostředky na marketing se snaží využít kupříkladu bezplatných katalogů.

Internetové portály prezentující kurzy a školení jsou jednou z vyhledávaných forem zviditelnění pro větší i menší poskytovatele. Problémem však je jejich tematické omezení, registrace zároveň vždy podléhá zpoplatnění.

Vložit svůj kurz může každý

Projekt Prozabavu nyní spouští první portál, na němž lze prezentovat zdarma jakékoli kurzy a školení bez ohledu na jejich zaměření.

„Vložit svůj kurz může v podstatě kdokoli. Přitom si sám zvolí v jednoduché administraci, v jaké tematické či lokální sekci bude jeho kurz zveřejněn,“ vysvětluje mluvčí portálu Radim Karlach.

Bezplatná registrace je také optimálním způsobem zviditelnění pro příspěvkové, nízkoprahové či charitativní organizace a projekty, čehož již využila Nadace Charty 77 se svými akcemi pro seniory.

Jazykoví lektoři více vydělají

Nejvyšší nárůst eviduje měsíc po spuštění webu sekce rekvalifikačních a odborných kurzů. „Letní měsíce využívá mnoho lidí k tomu, aby zvýšili svou cenu na trhu práce a po prázdninách třeba získali lepší místo,“ říká Karlach.

Přibývá i jazykových kurzů, kterých portál již nyní nabízí více než pět set. Nabídka pokrývá veškeré jazyky, které se v Česku oficiálně vyučují. Šanci na zviditelnění využívají velké jazykovky s celostátní působností jako Glossa, státní školy, jako jazyková škola při Masarykově univerzitě, stejně jako individuální učitelé na volné noze.

Právě soukromí lektoři, kteří často pracují jako námezdní síla pro několik jazykových škol najednou, mají možnost sjednávat si zakázky i bez zprostředkovatelských institucí. „Ty jsou pak navíc lépe honorovány, neboť lektor nemusí odvádět jazykovkám provizi,“ uzavírá Karlach.