MMR vyhlásilo dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Podle ministryně Karly Šlechtové (za ANO) je cílem výzev podpořit vzdělávání v oborech, které jednotlivé regiony potřebují.

Zhruba 70 procent z celkové částky 593 miliónů se týká území, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality.

Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury, dále stavební úpravy současného zařízení, včetně zabezpečení bezbariérovosti.

Jen na cizí jazyky, přírodní vědy a techniku

Peníze půjdou také na nákup pozemků a staveb nebo na nákup vybavení budov a učeben. Ovšem prostředky MMR poskytne pouze v případech, pokud je školy vynaloží na výuku cizích jazyků, na práci s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

O peníze lze žádat od 18. listopadu letošního roku do 14. dubna 2017. Minimální výše příspěvku na projekt je milión korun, maximální 20 miliónů. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude financováno 85 procent, zbytek půjde ze státního rozpočtu. Zhruba 70 procent z celkové částky 593 miliónů korun se týká území, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality.

V rámci IROP vyhlásilo MMR loni 19 výzev za 30 miliard korun, letos chce vyhlásit více než 30 výzev za 70 miliard korun. Do konce roku tak mohou příjemci evropských dotací vyčerpat zhruba 80 procent z peněz programu přidělených na období 2014–2020.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007–2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard korun prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat asi 648 miliard korun.