„Konference přinese celou řadu konkrétních námětů pro smysluplné využití technologií ve výuce. Špičkoví přednášející z celé republiky zde otevřou aktuální témata, jako je virtuální realita, robotika či využití technologií při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedla Lucie Rohlíková z organizačního týmu.

Na účastníky čekají prezentace zaměřené na sdílení dobré praxe, v nichž nahlédnou na problematiku ICT (informační a komunikační technologie) ve vzdělávání z různých úhlů. Seznámí se s aplikacemi a aktivitami, které se osvědčily ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Propojení akademické půdy se zkušenostmi škol

V Centru robotiky se představí práce s roboty, drony a robotickými stavebnicemi. I ve výuce cizích jazyků se využívají technologie. Návštěvníci si vyzkoušejí také Kolo iPadagogiky, praktickou metodickou pomůcku pro efektivní využití technologií ve výuce.

Konferenci poskytli záštitu rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček a primátor města Martin Zrzavecký. Poprvé se konala i se všemi workshopy loni. Cílem je propojovat akademickou půdu s praktickými zkušenostmi škol.

Účast je zdarma, zájemci se mohou stále registrovat zde.