Zatímco ve školním roce 2014/2015 se programu zúčastnilo 110 učitelů, v akademickém roce 2015/2016 kurzy navštěvovalo již 210 pedagogů. Díky tomu si tak mohlo v hodinách chemie a dalších přírodních věd rozvinout své badatelské dovednosti přes 22 tisíc žáků středních a základních škol.

Finančně dostupné pokusy

Účastníci hodnotí kladně nejen vysokou úroveň přednášek a praktických ukázek, ale také poskytnuté materiály a kontakt s ostatními učiteli chemie.

„Na všech kurzech si zájemci mohou předávat zkušenosti jak s ostatními pedagogy, tak s odborníky z VŠCHT. Ti jim v rámci svých přednášek představí nové trendy a poznatky z oblasti chemie. Přednášky účastníkům poskytují inspiraci k finančně dostupným pokusům a jiným interaktivním formám studia, které mohou zařadit do své výuky,“ vysvětluje rektor Karel Melzoch.

Poutavá výuka přírodních věd

Učitelé totiž potřebují své vyučovací hodiny efektivně naplnit, aby žáky pro studium přírodních věd motivovali. Mnoho pedagogů ale nemá přístup k průběžnému školení ani k materiálům potřebným pro uplatnění moderní výuky.

Program Amgen Teach si proto klade za cíl předat pedagogům prostřednictvím kurzů zkušenosti, které jim pomohou, aby se svým žákům mohli věnovat poutavou formou.

„Vývoj vědy je pro nás velmi důležitý. Cílem Amgen Teach je, aby se lidé v tomto oboru dál vzdělávali a mohli předávat své zkušenosti, poznatky a nadšení ostatním,“ zdůraznil Mark Bachleda, ředitel společnosti Amgen v České republice, jejíž nadace program Amgen Teach financuje.