„Profesor Stefánsson se ve své odborné práci zaměřuje na kyslíkový metabolismus sítnice a je jedním z duchovních otců takzvané automatické retinální oxymetrie. Jde o přístroj, který pomocí spektrofotometrie měří množství kyslíku v sítnicových cévách. Umožňuje tak metabolické a strukturální snímkování sítnice a vyhodnocení změn, které provázejí různá oční onemocnění,“ vysvětlil odborný asistent Oční kliniky LF UP Martin Šín.

Olomoučtí oftalmologové byli mezi prvními, kteří unikátní zařízení začali úspěšně využívat ve své výzkumné praxi.

„Díky tomu se nám podařilo popsat proces, při němž dochází ke zvýšenému okysličování sítnicových žil po chirurgických zákrocích na sklivci a sítnici. Klinicky se o něm vědělo, nebylo ale známo, proč ke zlepšení dochází. My jsme tyto příčiny objasnili jako první,“ uvedl Šín.

Poškození sítnice kvůli cukrovce

V současné době spolupracuje olomoucká klinika s týmem Einara Stefánssona zejména v oblasti výzkumu změn kyslíkové saturace u pacientů s okluzí, tedy uzavřením centrální sítnicové žíly.

Přednáška uznávaného islandského experta se bude týkat fyziologie a farmakologie diabetické retinopatie, tedy problematiky poškození sítnice, vznikající v důsledku cukrovky.

Einar Stefánsson vede oční kliniku na lékařské fakultě univerzity v Reykjavíku od roku 1989. Několik let byl také hostujícím výzkumníkem v National Eye Institute v Bethesdě a v lékařském centru Dukeovy Univerzity v Durhamu. Na svém kontě má více než dvě stovky publikací v časopisech vedených v databázi Web of Science.

Kurzy pro oční speciality

Třídenní oftalmologický sjezd nabídne několik bloků přednášek, workshopů, interaktivních mítinků k vybraným odborným tématům i vzdělávací kurzy pro oční specialisty.

Účastníci se zároveň seznámí s novými technologiemi a postupy, které využijí v klinické i výzkumné praxi. Odborné setkání lékařů doprovodí souběžné sympozium zdravotních sester.