„Velmi nás těší zájem o Juniorskou univerzitu, kterou jsme poprvé otevřeli v loňském roce. Zájem středoškoláků zcela překonal naše očekávání i kapacity, proto jsme je pro letošní rok navýšili a pro každý studijní okruh je připraveno sto volných míst,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.

Karlova univerzita si pro zájemce stejně jako v loňském roce připravila dvě zaměření: humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu.

Léčba rakoviny i vznik Bible

Druhý ročník Juniorské univerzity UK bude probíhat od září do prosince v prostorách pražského Karolina. Témata budou průřezová dle zaměření jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů.

Účastníci se například seznámí s problematikou léčby rakoviny, světla ve fyzice, asistovanou reprodukcí nebo s tím, jak funguje lidské srdce. Dozví se rovněž, jak vznikla Bible, co jsou peníze či jak pracují archeologové.

Přijímací zkoušky probíhat nebudou, stačí, když se zájemci přihlásí přes webový registrační formulář. Studenti získají index a po úspěšném absolvování obdrží na závěr osvědčení o absolvování programu.